Pašvaldība

Mūsu glezna Latvijai un Lubānai!

18 Oktobris 2018
Mūsu glezna Latvijai un Lubānai!

Šis ir Latvijas simtgades gads un tāpēc aicinām visas Lubānas novada čaklās adītājas, audējas, tamborētājas, mezglotājas vai filcētājas - kopā...

Lubānas novada pašvaldība izsludina divus iepirkumus un izsoli

11 Oktobris 2018
Lubānas novada pašvaldība izsludina divus iepirkumus un izsoli

Lubānas novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus ar saviem piedāvājumiem šādiem iepirkumiem: Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Lubānas novadā- pieteikšanās...

Sākusies jaunā sezona Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem

10 Oktobris 2018
Sākusies jaunā sezona Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem

Lubānas kultūras namā šajā sezonā savu darbību turpina 9 Lubānas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Jaunus dalībniekus savos kolektīvos aicina: Lubānas...

Biedrības “Saulains rīts” aktivitātes oktobrī

10 Oktobris 2018
Biedrības “Saulains rīts” aktivitātes oktobrī

Biedrība “Saulains rīts” AS “Latvijas Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”" projekta "Stipru un veselu ģimeni katram bērnam!" ietvaros piedāvā...

Iniciatīva "Latvijas skolas soma" arī Lubānas novadā

10 Oktobris 2018
Iniciatīva "Latvijas skolas soma" arī Lubānas novadā

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.gada septembri,...

Valsts

VPR Attīstības padomē diskutē par ceļu infrastruktūras prioritātēm un izskata virkni reģiona attīstību veicinošus jautājumus

21 Oktobris 2018
VPR Attīstības padomē diskutē par ceļu infrastruktūras prioritātēm un izskata virkni reģiona attīstību veicinošus jautājumus

18. oktobrī Pārgaujas novada Auciemā pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome. Centrālais sēdes jautājums, par kuru diskutēja pašvaldību priekšsēdētāji, bija...

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas balva “Platīna Pele 2018”

18 Oktobris 2018
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas balva “Platīna Pele 2018”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka VARAM sadarbības partneris Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas...

171 Vidzemes ainavu dārgums 322 pastkartēs

18 Oktobris 2018
171 Vidzemes ainavu dārgums 322 pastkartēs

Lai pateiktu paldies aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” dalībniekiem Vidzemē, katrs no tiem saņēmis personisku vēstuli ar pieteiktās...

Senioru konference "Veselības vārdā" 3.novembrī Madonā

18 Oktobris 2018
Senioru konference "Veselības vārdā" 3.novembrī Madonā

Senioru (vecumā no 50 gadiem) konference notiek Eiropas Sociālā fonda apstiprinātā projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana" ietvaros...

Informatīvs pasākums Madonā "Burgers ar zinātnieku"

15 Oktobris 2018
Informatīvs pasākums Madonā "Burgers ar zinātnieku"

Tāpat kā piemeklējot pareizās garšvielas, burgers kļūst ne vien labs, bet izcils, arī, atrodot īsto zinātnieku, Tavs produkts var kļūt...

 

Atpūta

Jauna izstāde Madonā: Kristiāns Brekte un Modris Svilāns. HELIOS.

19 Oktobris 2018
Jauna izstāde Madonā: Kristiāns Brekte un Modris Svilāns. HELIOS.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 10A, Madonā, laika periodā no 27.10.18. – 02.12.18. būs skatāma jauna izstāde: "Kristiāns...

Kino jaunumi Lubānas pilsētas klubā oktobrī un novembrī

11 Oktobris 2018
Kino jaunumi Lubānas pilsētas klubā oktobrī un novembrī

 Laipni aicināti oktobrī uz kino seansiem Lubānas pilsētas klubā. Būs iespēja skatīt šādas filmas: 12.oktobrī plkst.18:00 dokumentālā filma "Laika tilti"....

Jauniešu centra aktivitātes rudenī

03 Oktobris 2018
Jauniešu centra aktivitātes rudenī

Esam iesoļojuši jau rudenī, krāsojas lapas, vakari paliek arvien garāki, tāpēc jauniešu centrs katru otrdienas pēcpusdienu sākot no plkst.16:00 aicina...

Lubānā aizvadīta Senioru sporta diena

02 Oktobris 2018
Lubānā aizvadīta Senioru sporta diena

Aktīvi un draudzīgi 1.oktobrī aizvadīta Senioru sporta diena. Sportisko pasākumu organizēja Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis, draudzīgu...

“Miķeļdienas metiens” Lettēs

02 Oktobris 2018
“Miķeļdienas metiens” Lettēs

Svētdien, 30.septembrī, piemājas disku golfa laukumā Lettes, kas atrodas Indrānu pagasta “Lettēs” Lubānas novadā, notika jau otrās disku golfa mešanas...

Rudīte Kolāte

Pasniedz priekšmetu: Mākslas valodas pamati.

 

Dace Rudzīte

Pasniedz priekšmetus: Kompozīcija un Darbs materiālā.

 

Sandra Valaine

Pasniedz priekšmetus: Zīmēšana, Veidošana, Gleznošana.

 

Una Salmane

Pasniedz priekšmetu: Veidošana.

 

SOCIĀLĀ DIENESTA SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI


SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

1. Pašvaldības apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

1.1. “Aprūpe mājās” pakalpojums, skatīt;

1.2. Ilgstošās (īslaicīgās) sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums iestādē, skatīt;

1.3. Smilšu spēles terapijas pakalpojums bērniem, skatīt;

1.4. Psihologa pakalpojums bērniem un pieaugušajiem, skatīt;

2. Valsts apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

2.1. Asistenta pakalpojums, skatīt.

2.2. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem dzīvesvietā, skatīt.

2.3. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām dzīvesvietā, skatīt.

2.4.  Psihologa pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) dzīvesvietā, skatīt.

3. Valsts apmaksāto Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršana institūcijās:

3.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Sociālās Integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), skatīt;

3.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbība cietušajiem bērniem krīzes centrā, skatīt;

3.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām krīzes centrā, skatīt;;

3.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) krīzes centros, skatīt;

3.5. Ilgstošā sociālās aprūpes un  rehabilitācijas pakalpojums Valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, skatīt. 


 SOCIĀLIE PABALSTI

4. Lubānas novada pašvaldības finansētie pabalsti tiek piešķirti, pamatojoties uz 30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 un Lubānas novada pašvaldības saistošajiem Noteikumiem Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” - trūcīgām personām/ģimenēm (ienākumi uz 1 personu nepārsniedz EUR 128.06) un maznodrošinātajām ģimenēm/personām (ienākumi uz 1 personu līdz EUR 185 un līmenis pārtikas paku saņemšanai – EUR 188):

4.1.  Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – piešķir, aprēķina un izmaksā:

   4.1.1. pieaugušajiem EUR 55 mēnesī, slēdzot vienošanos par līdzdarbību;

   4.1.2. bērniem - EUR 65 mēnesī. 

4.2. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

   4.2.1. cietā vai šķidrā kurināmā iegādei EUR 115 gadā;

   4.2.2. EUR 4,50 par dzīvokļa 1m2 maksa par siltumenerģiju, bet ne vairāk kā EUR 285 gadā pēc iesnieguma un dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līguma un/vai dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas Sociālajā dienestā.

4.3. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai – piešķir bērniem, arī aizbildniecībā esošiem bērniem, kuri apmeklē Lubānas novada izglītības un pirmskolas  izglītības iestādi vai mācās profesionālajās vidusskolās (arodvidusskolās, tehnikumos) ar nākamā mēneša pirmo mācību dienu pēc iesnieguma iesniegšanas uz vienu semestri. Jauniešiem, kuri mācās arodvidusskolās, nepieciešams iesniegt izziņu par mācīšanos profesionālajā vidusskolā un 2 x gadā iesniegt sekmju un kavējumu izrakstu.

4.4. Pabalstu pacientu iemaksai par uzturēšanos stacionārā, maksu par izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumu dienas stacionārā:

   4.4.1. 100% apmērā trūcīgām personām nepārsniedzot 100 EUR kalendārajā gadā;

   4.4.2. 50% apmērā maznodrošinātām personām, nepārsniedzot 70 EUR kalendārajā gadā tiek piešķirts katram ģimenes loceklim, ja pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu – čeku vai kvīti, izrakstu no stacionāra.

4.5. Pabalstu medikamentu un medicīnas preču iegādei – EUR 30 gadā uz vienu personu var saņemt trūcīgās personas, iesniedzot mediķa parakstītu receptes kopiju un medikamentu iegādes čeku.

4.6. Apbedīšanas pabalstu – piešķir personām, kuras līdz miršanas brīdim deklarētas Lubānas novada administratīvajā teritorijā, kurām nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) vai darba devēja piešķirtā apbedīšanas pabalsta (Izziņa no darba vietas).

   4.6.1. pabalsts EUR 300 apmērā, ja VSAA vai darba devēja piešķirtais pabalsts nepārsniedz trūcīgās personas statusa divkāršu apmēru;

   4.6.2.  pabalsts EUR 450 apmērā, ja nav  piešķirts pabalsts no VSAA vai darba devēja.

Pabalstu nepiešķir, ja mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu apdāvinātajam apbedīt dāvinātāju.

4.7.  Pabalsts palīdzībai ārkārtas situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus gadījumos, kad katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība:

   4.7.1. materiālā palīdzība:

      4.7.1.1.ģimenei (personai) radītu zaudējumu novēršanai līdz EUR 100;

      4.7.1.2.ārkārtas gadījumos palīdzības mājokļa radītajiem zaudējumiem - nepārsniedzot EUR 640, ievērojot:

 •  izskata, ja mājoklim radītie zaudējumi ir lielāki par EUR 100 ;
 •  ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības pabalsts ietver objekta  apdrošināšanas prēmijas izdevumu segšanai - 50% apmērā. ;
 •  pašvaldība sedz 70% no radīto zaudējumu apmēra.   

4.8. Pabalsts mācību uzsākšanai 1. un 10.klasē - EUR 40;

4.9. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir – EUR 125 par katru bērnu vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns ievietots audžuģimenē, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 

Lubānas pilsētu ir iespējams izzināt kopā ar Ilzi, kas ir viena no Lubānas pašvaldības darbiniecēm kultūras jomā. Ilze ir ne tikai režisore, bet arī gide, kura iepazīstinās tūristus un citus interesentus gan ar Lubānu, gan arī tās apkārtni. Uzaugusi Lubānā, Ilze spēs iepazīstināt ar vēstures un laika maiņām, ēku restaurāciju un daudz citiem interesantiem faktiem, kas spēs pārsteigt nesagatavotus!

 

Tālrunis: +371 26374962

E-pasts: ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas novads ir bagāts ar dažādu amatu profesionāļiem. Biedrība "Lubānas novada amatnieks" dibināta 2009.gada 1.aprīlī. Galvenie biedrības darbības virzieni:

 • amatnieku darbības aktivizēšana un latviešu tradicionālo prasmju popularizēšana Lubānas novada un citiem iedzīvotājiem;
 • pieredzes apmaiņas semināru un braucienu organizēšana;
 • jaunu biedru piesaistīšana;
 • aktīva dalība ar izstādēm un amata prasmju demonstrējumiem gan savā novadā, gan citur Latvijā: Balvos, Ludzā, Gulbenē, Rīgā;
 • 2012.gada 14.decembrī tika atvērts "Amatnieku centrs" O.Kalpaka ielā 4, Lubānā (ieeja no pagalma puses).

Amatnieku centrā jūs atradīsiet Lubānas novada amatnieku darinājumus, ko būs iespējams gan apskatīt, gan iegādāties. Aktīvākie novada amatnieki ir:

 • Astrīda Ikauniece- Amatnieku centra galvenā kontaktpersona un dažādu zeķu darinātāja (t. +371 28395276);
 • Vilnis Strautiņš- akmeņu parka “Vaidavas" īpašnieks, mūrē kamīnus un aktīvi nodarbojas ar kokgriešanu un guļbūvju būvniecību (t. +371 2656 5071);
 • Andrejs Valainis- klūdziņu grozu, paplāšu un citu izstrādājumu izgatavošana. Darina kaulu piekariņus un harpūnas. (t. +371 2611 1929);
 • Dace Rudzīte- organizē dažādas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. Veido dažādas tematikas filca cepures, maskas, čības. (t. +371 2940 4727);
 • Sandra Valaine- auž tautiskos brunčus, veido bērnu radošās darbnīcas, izgatavo svilpauniekus (t. +371 2615 3249);
 • Māris Valainis- Lubānas sabiedriskās dzīves entuziasts un kurators. Aicinot pilsētniekus nodarboties ar sportu, viņš izveidojis slēpošanas trasi, hokeja laukumu, loka šaušanas stendu, dabas taku “Aiviekstes ozoli”, kurā atrodama akmens laikmeta apmetne. Māris piedāvā arī ekskursiju pa dabas taku, kuras laikā pieejamas demonstrācijas loku šaušanā, dažādu akmens laikmeta sadzīves priekšmetus- māla podus ķemmīšu-bedrīšu tehnikā, pirmo akmens cirvi un daudz citu interesantu lietu un nodarbju (t. +371 2664 9344);
 • Gunta Sandere- liekot kopā visdažādākās krāsu kombinācijas, Gunta auž skaistas, krāsainas lupatu un dziju segas, paklājus un spilventiņus (t. +371 2623 4456);
 • Inese un Viesturs Mežuļi- veic metāla apstrādi. Realizē dažādus pasūtījumus, izgatavojot tādus priekšmetus, kā vārti, plāno un realizē tehniskos risinājumus, dekoratīvos objektus (t. +371 2919 3663);
 • Jāzeps Geiduks- no klūdziņām pin dažādus grozus un paplātes (t. +371 2642 5752);
 • Saila Aizpurva- lieliski pārzina ne tikai svešvalodas, bet arī aušanas valodu, kas palīdz radot dažādos tekstila izstrādājumus (t. +371 29160963);
 • Katrīna Valaine- auž zāļu paklājus pirtīm un ikdienai no augiem, kas vākti vietējās Lubānas pļavās. Paklāji kalpo kā lieliska dāvana gan sev, gan citiem (t. +371 26556734).

Lubānas novada amatnieku mājas lapa atrodama ŠEIT.

 

Amatnieku centrs

 


Adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads, Latvija, LV - 4830Iespēja apgūt visdažādākos amatus, to skaitā, grozu pīšanu un aušanu. Ir iespējams arī iegādāties Lubānas novada amatnieku darinājumus – pītus grozus, keramiku, adījumus, lupatu paklājus, tekstilu un vēl.

Tālrunis: + 371 26153249

www.lubanaspuse.lv