Pašvaldība

Dzejas diena Broņislavās Lubānas "Dārziņos", 2018.gada 26.augustā

14 Augusts 2018
Dzejas diena Broņislavās Lubānas "Dārziņos", 2018.gada 26.augustā

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (BMFR), sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, īsteno ELFLA atbalstītu projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts”: tiek rekonstruēta...

Paaugstiniet savu kvalifikāciju Madonā sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas

14 Augusts 2018
Paaugstiniet savu kvalifikāciju Madonā sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas

Izmantojiet iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! Ja strādājat un esat...

Vidzemes veiksmes stāsti 2018

13 Augusts 2018
Vidzemes veiksmes stāsti 2018

Vidzemes plānošanas reģions katru gadu meklē un atrod godprātīgus, darbīgus un uzņēmīgus cilvēkus Vidzemē no katra Vidzemes novada, izvirzot tos...

DONORU diena 23.augustā

05 Augusts 2018
DONORU diena 23.augustā

DONORU DIENA notiks 23.augustā no plkst. 9.00-12.00 Lubānas novada sociālajā dienestā, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā (3.stāva zālē). Ziedojot asinis...

Veselības aprūpes darbinieku atvaļinājumi 2018.gada vasaras sezonā

02 Augusts 2018
Veselības aprūpes darbinieku atvaļinājumi 2018.gada vasaras sezonā

 Fizikālās terapijas medmāsai atvaļinājums ir no 06.08.2018.-02.09.2018.

Valsts

Militārajās mācībās “Namejs 2018” pārbaudīs Nacionālo bruņoto spēku gatavību valsts aizsardzības uzdevumu izpildei

13 Augusts 2018
Militārajās mācībās “Namejs 2018” pārbaudīs Nacionālo bruņoto spēku gatavību valsts aizsardzības uzdevumu izpildei

No 20. augusta līdz 2.septembrim visā Latvijā notiks līdz šim lielākās militārās mācības “Namejs 2018”, lai pārbaudītu un pilnveidotu Nacionālo...

Aicina lubāniešus saliedēt ģimeni kopīgā ceļojumā pirms jaunā mācību gada

13 Augusts 2018
Aicina lubāniešus saliedēt ģimeni kopīgā ceļojumā pirms jaunā mācību gada

Jau trešo gadu, tuvojoties skolas gaitu sākumam, lielākais pašmāju daudzfunkcionālais portāls “Inbox.lv” izsludina radošo konkursu Lubānas pilsētas un novada skolēniem...

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

10 Augusts 2018
Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem...

Aicinājums pieteikties konferencei par sabiedrības līdzdalību

08 Augusts 2018
Aicinājums pieteikties konferencei par sabiedrības līdzdalību

Aicinām nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī citus interesentus - aktīvus sabiedrības pārstāvjus, pieteikties konferencei par sabiedrības līdzdalību...

Sarunu vakars potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm Madonā

08 Augusts 2018
Sarunu vakars potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm Madonā

Arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģimenes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neskatoties...

Atpūta

Atskats uz ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKIEM 2018 un Lubānas novada svētkiem

14 Augusts 2018
Atskats uz ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKIEM 2018 un Lubānas novada svētkiem

Sestdien, 11.augustā lieliskā noskaņā aizvadīti LUBĀNAS NOVADA ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKI 2018! Ideāli laika apstākļi, 22 komandas, smiekli, aktīvi pavadīta brīvdiena...

10.tikšanās ciklā "Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai"

10 Augusts 2018
10.tikšanās ciklā "Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai"

Visi interesenti tiek laipni aicināti 18.augustā plkst.11:00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā uz desmito tikšanos ciklā "Dzimis Lubānas...

Iespēja izmantot suņu pastaigu laukumu Lubānā

06 Augusts 2018
Iespēja izmantot suņu pastaigu laukumu Lubānā

Pateicoties Lubānas novada aktīvajiem motosportistiem Gunta Klikuča vadībā Lubānā- Oskara Kalpaka ielas beigās (braucot pa ceļu aiz asfaltētā seguma beigām), ...

Aicinām atklāt LUBĀNA EZERA NOSLĒPUMUS

02 Augusts 2018
Aicinām atklāt LUBĀNA EZERA NOSLĒPUMUS

Aicinām apceļot Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtni! Ceļvedī "Lubāna ezera noslēpumi" iekļauti tūrisma apskates objekti Lubānas, Rēzeknes, Madonas, Balvu, Rugāju...

Diskgolfs LETTĒS

30 Jūlijs 2018
Diskgolfs LETTĒS

"Lettes" ir zemnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir Lubānas novadnieks, dziesminieks un sava novada patriots Miķelis Gruzītis, savukārt ideja par 9...

SOCIĀLĀ DIENESTA SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI


SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

1. Pašvaldības apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

1.1. “Aprūpe mājās” pakalpojums, skatīt;

1.2. Ilgstošās (īslaicīgās) sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums iestādē, skatīt;

1.3. Smilšu spēles terapijas pakalpojums bērniem, skatīt;

1.4. Psihologa pakalpojums bērniem un pieaugušajiem, skatīt;

2. Valsts apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

2.1. Asistenta pakalpojums, skatīt.

2.2. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem dzīvesvietā, skatīt.

2.3. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām dzīvesvietā, skatīt.

2.4.  Psihologa pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) dzīvesvietā, skatīt.

3. Valsts apmaksāto Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršana institūcijās:

3.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Sociālās Integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), skatīt;

3.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbība cietušajiem bērniem krīzes centrā, skatīt;

3.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām krīzes centrā, skatīt;;

3.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) krīzes centros, skatīt;

3.5. Ilgstošā sociālās aprūpes un  rehabilitācijas pakalpojums Valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, skatīt. 


 SOCIĀLIE PABALSTI

4. Lubānas novada pašvaldības finansētie pabalsti tiek piešķirti, pamatojoties uz 30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 un Lubānas novada pašvaldības saistošajiem Noteikumiem Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” - trūcīgām personām/ģimenēm (ienākumi uz 1 personu nepārsniedz EUR 128.06) un maznodrošinātajām ģimenēm/personām (ienākumi uz 1 personu līdz EUR 185 un līmenis pārtikas paku saņemšanai – EUR 188):

4.1.  Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – piešķir, aprēķina un izmaksā:

   4.1.1. pieaugušajiem EUR 55 mēnesī, slēdzot vienošanos par līdzdarbību;

   4.1.2. bērniem - EUR 65 mēnesī. 

4.2. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

   4.2.1. cietā vai šķidrā kurināmā iegādei EUR 115 gadā;

   4.2.2. EUR 4,50 par dzīvokļa 1m2 maksa par siltumenerģiju, bet ne vairāk kā EUR 285 gadā pēc iesnieguma un dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līguma un/vai dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas Sociālajā dienestā.

4.3. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai – piešķir bērniem, arī aizbildniecībā esošiem bērniem, kuri apmeklē Lubānas novada izglītības un pirmskolas  izglītības iestādi vai mācās profesionālajās vidusskolās (arodvidusskolās, tehnikumos) ar nākamā mēneša pirmo mācību dienu pēc iesnieguma iesniegšanas uz vienu semestri. Jauniešiem, kuri mācās arodvidusskolās, nepieciešams iesniegt izziņu par mācīšanos profesionālajā vidusskolā un 2 x gadā iesniegt sekmju un kavējumu izrakstu.

4.4. Pabalstu pacientu iemaksai par uzturēšanos stacionārā, maksu par izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumu dienas stacionārā:

   4.4.1. 100% apmērā trūcīgām personām nepārsniedzot 100 EUR kalendārajā gadā;

   4.4.2. 50% apmērā maznodrošinātām personām, nepārsniedzot 70 EUR kalendārajā gadā tiek piešķirts katram ģimenes loceklim, ja pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu – čeku vai kvīti, izrakstu no stacionāra.

4.5. Pabalstu medikamentu un medicīnas preču iegādei – EUR 30 gadā uz vienu personu var saņemt trūcīgās personas, iesniedzot mediķa parakstītu receptes kopiju un medikamentu iegādes čeku.

4.6. Apbedīšanas pabalstu – piešķir personām, kuras līdz miršanas brīdim deklarētas Lubānas novada administratīvajā teritorijā, kurām nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) vai darba devēja piešķirtā apbedīšanas pabalsta (Izziņa no darba vietas).

   4.6.1. pabalsts EUR 300 apmērā, ja VSAA vai darba devēja piešķirtais pabalsts nepārsniedz trūcīgās personas statusa divkāršu apmēru;

   4.6.2.  pabalsts EUR 450 apmērā, ja nav  piešķirts pabalsts no VSAA vai darba devēja.

Pabalstu nepiešķir, ja mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu apdāvinātajam apbedīt dāvinātāju.

4.7.  Pabalsts palīdzībai ārkārtas situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus gadījumos, kad katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība:

   4.7.1. materiālā palīdzība:

      4.7.1.1.ģimenei (personai) radītu zaudējumu novēršanai līdz EUR 100;

      4.7.1.2.ārkārtas gadījumos palīdzības mājokļa radītajiem zaudējumiem - nepārsniedzot EUR 640, ievērojot:

 •  izskata, ja mājoklim radītie zaudējumi ir lielāki par EUR 100 ;
 •  ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības pabalsts ietver objekta  apdrošināšanas prēmijas izdevumu segšanai - 50% apmērā. ;
 •  pašvaldība sedz 70% no radīto zaudējumu apmēra.   

4.8. Pabalsts mācību uzsākšanai 1. un 10.klasē - EUR 40;

4.9. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir – EUR 125 par katru bērnu vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns ievietots audžuģimenē, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 

Lubānas novads ir bagāts ar dažādu amatu profesionāļiem. Biedrība "Lubānas novada amatnieks" dibināta 2009.gada 1.aprīlī. Galvenie biedrības darbības virzieni:

 • amatnieku darbības aktivizēšana un latviešu tradicionālo prasmju popularizēšana Lubānas novada un citiem iedzīvotājiem;
 • pieredzes apmaiņas semināru un braucienu organizēšana;
 • jaunu biedru piesaistīšana;
 • aktīva dalība ar izstādēm un amata prasmju demonstrējumiem gan savā novadā, gan citur Latvijā: Balvos, Ludzā, Gulbenē, Rīgā;
 • 2012.gada 14.decembrī tika atvērts "Amatnieku centrs" O.Kalpaka ielā 4, Lubānā (ieeja no pagalma puses).

Amatnieku centrā jūs atradīsiet Lubānas novada amatnieku darinājumus, ko būs iespējams gan apskatīt, gan iegādāties. Aktīvākie novada amatnieki ir:

 • Astrīda Ikauniece- Amatnieku centra galvenā kontaktpersona un dažādu zeķu darinātāja (t. +371 28395276);
 • Vilnis Strautiņš- akmeņu parka “Vaidavas" īpašnieks, mūrē kamīnus un aktīvi nodarbojas ar kokgriešanu un guļbūvju būvniecību (t. +371 2656 5071);
 • Andrejs Valainis- klūdziņu grozu, paplāšu un citu izstrādājumu izgatavošana. Darina kaulu piekariņus un harpūnas. (t. +371 2611 1929);
 • Dace Rudzīte- organizē dažādas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. Veido dažādas tematikas filca cepures, maskas, čības. (t. +371 2940 4727);
 • Sandra Valaine- auž tautiskos brunčus, veido bērnu radošās darbnīcas, izgatavo svilpauniekus (t. +371 2615 3249);
 • Māris Valainis- Lubānas sabiedriskās dzīves entuziasts un kurators. Aicinot pilsētniekus nodarboties ar sportu, viņš izveidojis slēpošanas trasi, hokeja laukumu, loka šaušanas stendu, dabas taku “Aiviekstes ozoli”, kurā atrodama akmens laikmeta apmetne. Māris piedāvā arī ekskursiju pa dabas taku, kuras laikā pieejamas demonstrācijas loku šaušanā, dažādu akmens laikmeta sadzīves priekšmetus- māla podus ķemmīšu-bedrīšu tehnikā, pirmo akmens cirvi un daudz citu interesantu lietu un nodarbju (t. +371 2664 9344);
 • Gunta Sandere- liekot kopā visdažādākās krāsu kombinācijas, Gunta auž skaistas, krāsainas lupatu un dziju segas, paklājus un spilventiņus (t. +371 2623 4456);
 • Inese un Viesturs Mežuļi- veic metāla apstrādi. Realizē dažādus pasūtījumus, izgatavojot tādus priekšmetus, kā vārti, plāno un realizē tehniskos risinājumus, dekoratīvos objektus (t. +371 2919 3663);
 • Jāzeps Geiduks- no klūdziņām pin dažādus grozus un paplātes (t. +371 2642 5752);
 • Saila Aizpurva- lieliski pārzina ne tikai svešvalodas, bet arī aušanas valodu, kas palīdz radot dažādos tekstila izstrādājumus (t. +371 29160963);
 • Katrīna Valaine- auž zāļu paklājus pirtīm un ikdienai no augiem, kas vākti vietējās Lubānas pļavās. Paklāji kalpo kā lieliska dāvana gan sev, gan citiem (t. +371 26556734).

Lubānas novada amatnieku mājas lapa atrodama ŠEIT.

 

Lubānas pilsētu ir iespējams izzināt kopā ar Ilzi, kas ir viena no Lubānas pašvaldības darbiniecēm kultūras jomā. Ilze ir ne tikai režisore, bet arī gide, kura iepazīstinās tūristus un citus interesentus gan ar Lubānu, gan arī tās apkārtni. Uzaugusi Lubānā, Ilze spēs iepazīstināt ar vēstures un laika maiņām, ēku restaurāciju un daudz citiem interesantiem faktiem, kas spēs pārsteigt nesagatavotus!

 

Tālrunis: +371 26374962

E-pasts: ilze.kraukle@lubana.lv

Amatnieku centrs

 


Adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads, Latvija, LV - 4830Iespēja apgūt visdažādākos amatus, to skaitā, grozu pīšanu un aušanu. Ir iespējams arī iegādāties Lubānas novada amatnieku darinājumus – pītus grozus, keramiku, adījumus, lupatu paklājus, tekstilu un vēl.

Tālrunis: + 371 26153249

www.lubanaspuse.lv