Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var par ciemiem, pagastiem, novadu pilsētām, pašvaldībām apskatīties iedzīvotāju skaitu pa dažādām vecuma grupām un dzimumiem, kā arī vecumu struktūru un iedzīvotāju dinamiku. Dati ir par 2000., 2011., 2016., 2017. un 2018. gadu šādās vecuma grupās: 0-14, 15-24, 25-49, 50-64 un vismaz 65.

Ar aplikāciju un tās iespējām var iepazīties LPS informāciju sistēmā BLIS: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/cita-veida-publikacijas/247-iedzivotaju-skaits. Šāds datu griezums var būt noderīgs, strādājot pie pašvaldību attīstības programmām, attīstības plāniem, izstrādājot mājokļu politiku, pilnveidojot sociālās politikas jautājumus, organizējot sadarbību ar uzņēmējiem, sabiedriskā transporta organizēšanā un daudzās citās lietās.

Arī Centrālā statistikas pārvalde ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000.gada. Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018. un 2017.–2018. g.). Var atlasīt top 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradās. Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē https://migracija.csb.gov.lv.

 

Informāciju sniegusi:

Latvijas Pašvaldību savienība

Attēls no LPS aplikācijas par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu Satiķu ciemā.

 

 

Jaunākie notikumi

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

21
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Jau trešo gadu pēc kārtas Lubānas novada jauniešu dome aicina visus interesentus piedalīties

23
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot