Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var par ciemiem, pagastiem, novadu pilsētām, pašvaldībām apskatīties iedzīvotāju skaitu pa dažādām vecuma grupām un dzimumiem, kā arī vecumu struktūru un iedzīvotāju dinamiku. Dati ir par 2000., 2011., 2016., 2017. un 2018. gadu šādās vecuma grupās: 0-14, 15-24, 25-49, 50-64 un vismaz 65.

Ar aplikāciju un tās iespējām var iepazīties LPS informāciju sistēmā BLIS: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/cita-veida-publikacijas/247-iedzivotaju-skaits. Šāds datu griezums var būt noderīgs, strādājot pie pašvaldību attīstības programmām, attīstības plāniem, izstrādājot mājokļu politiku, pilnveidojot sociālās politikas jautājumus, organizējot sadarbību ar uzņēmējiem, sabiedriskā transporta organizēšanā un daudzās citās lietās.

Arī Centrālā statistikas pārvalde ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000.gada. Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018. un 2017.–2018. g.). Var atlasīt top 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradās. Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē https://migracija.csb.gov.lv.

 

Informāciju sniegusi:

Latvijas Pašvaldību savienība

Attēls no LPS aplikācijas par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu Satiķu ciemā.

 

 

Jaunākie notikumi

19
Nov
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

22
Nov
Lubānas pilsētas klubā
Režisors Dzintars Dreibergs. Filmas garums: 2 h 3 min. Līdz 12 g.v. neiesakām. Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, tā ved 100 gadus senā pagātnē.

23
Nov
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Laipni aicināti uz sestdienas bezmaksas vingrošanas nodarbībām, ko vadīs Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Fiziskās sagatavotības

24
Nov
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.