Zemkopības ministrija (ZM) aicina ikvienu interesentu izvirzīt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu “Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā”, paužot atzinību un pateicību tiem cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecībā.

Apbalvojuma pretendentus var pieteikt šādās nominācijās:

- zivju resursu pavairošanā un atražošanā;

- zivju resursu aizsardzībā;

- zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā;

- sabiedrības izglītošanā un informācijas atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā.

Zivju fonda Atzinības raksta ieguvēji saņems arī naudas balvu. ZM līdz š.g.1. oktobrim gaida ierosinājumus par cilvēkiem, kas būtu pelnījuši Zivju fonda Atzinības rakstu. Rakstveida ierosinājumi par personas apbalvošanu ar atzinības rakstu iesniedzami Zivju fonda padomes sekretariātā (Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981; e-pasts: janis.abele@zm.gov.lv).

Ierosinājumā par apbalvošanu ar atzinības rakstu norādāmas šādas ziņas:

- pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, kā arī zinātniskais grāds un apbalvojumi, ja tādi ir;

- dzīves apraksts (Curriculum vitae);

- vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu;

- ierosinājuma iesniedzēja (vai iesniedzēju) vārds, uzvārds un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, arī ieņemamais amats.

Ierosinājumam var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu. Plašākas  informācijas saņemšanai par ierosinājumu iesniegšanu lūgums sazināties ar Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvi Jāni Ābeli (tālr. 67027823; e-pasts: janis.abele@zm.gov.lv).  Zivju fonda Atzinības raksta Nolikums. Zivju fonda Atzinības raksts ir nodibināts 2012. gadā.

 

Informāciju sagatavojusi:

Dagnija Muceniece,

Zemkopības ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu