Piektdien, 30.novembrī Cēsīs kopā pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome. Tās laikā no jauna tika rosināta diskusija par Vidzemes plānošanas reģiona ceļu infrastruktūras prioritātēm. Padome vienojās, ka prioritāšu sarakstam katra no pašvaldībām iesūtīs ceļa posmus, kuru kopējais garums nav lielāks par 10 % no esošā kopējā valsts autoceļu garuma novada teritorijā. Šobrīd plānots, ka kopējais Vidzemes reģiona prioritāšu sarakstā iekļautais ceļu posmu kopgarums būs aptuveni 500 kilometri. Ņemot vērā, ka Vidzemes plānošanas reģions teritoriāli ir lielākais reģions Latvijā ar visgarāko autoceļu tīklu, autoceļu sakārtošana 500 km apjomā būtu ievērojams rezultāts, bet joprojām tikai  neliela daļa no kopumā nepieciešamajiem remontdarbiem, lai samazinātu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo ceļu posmu kopgarumu.

Padome apstiprināja arī Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030, kurā iekļauts iepriekšminētais prioritāšu saraksts, nosakot to par īstermiņa mērķi.

Padomes sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” rezultātiem, kas aizvadītajā gadā tika organizēts sadarbībā ar plānošanas reģioniem. Vidzemē laureātu vidū bija trīs pašvaldības.

Valmieras pilsētas pašvaldība konkursā iegūtu naudas balvu (5390 eiro) izmantojusi, lai kopā ar kaimiņu novadiem veidotu inovāciju atbalsta programmu “Zīle”. Tās mērķis – veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, rosinot privāto un publisko sektora uz savstarpēju sadarbību. Kā informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Bērtiņš: “Atbalsta programmas “Zīle” kopējais budžets bija 21 708 eiro, tāpēc uzņēmējdarbības atbalsta konkursā iegūtais finansējums ļāva būtiski palielināt maksimālo projekta atbalsta apjomu. Uzņēmēji varēja pieteikties uz atbalstu, kas bija robežās no 2000 eiro līdz pat 10 000 eiro, ar 60 % atbalsta intensitāti.” No septiņiem iesniegtajiem projekta pieteikumiem atbalstu saņēma pieci: ekoloģisku peldkostīmu ražošana, metālapstrādes ražotnes digitalizācija, saliekama kajaka izstrāde, SPA kosmētikas zīmolveikala/laboratorijas iekārtu iegāde, telpisku plānu un projektu izstrāde. Savukārt Pārgaujas novada pašvaldība iegūto naudas balvu (3000 eiro) izlietojusi, izveidojot vienotu preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”, kuru šobrīd ikdienā izmanto jau 14 mazie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tāpat uzstādītas arī norādes zīmes uz novadā esošajām uzņēmējdarbības vietām.  Aktivitātes veiktas ar mērķi stiprināt vietējo uzņēmēju identitātes sajūtu, ļaujot lepoties ar vietējo resursu izmantošanu un augstas kvalitātes produktu un preču radīšanu.

Konkursā naudas balvu ieguva arī Smiltenes novada pašvaldība, un saņemtos 2000 eiro izlietojusi, lai godinātu un iedrošinātu tieši jaunos uzņēmējus. Daļa finansējuma izmantota, lai organizētu īpašu godināšanas pasākumu, kura ietvaros tika sniegta arī būtiska informācija par atbalsta iespējām, kā arī tika piedāvāts noklausīties pieredzējušu jauno uzņēmēju atklāsmēs un padomos. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gints Kukainis norādīja: “Mums ir svarīgs ikviens uzņēmējs un ikviena viņu ideja. Šāds pasākums noteikti būs arī nākamgad – jaunie uzņēmēji ir īpaši jāatbalsta, jāiedrošina un jāpaslavē.”

Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītājs Māris Ozols piebilda, ka šobrīd nav informācijas, vai arī nākamgad būs līdzīga veida aktivitāte, vienlaikus atzīstot, ka “ir jāuzteic šāda veida iniciatīvas, kuru ietvaros publiskais finansējums tiek izmantots, lai sekmētu uzņēmējdarbību reģionos. Lai arī  atbalsta finansējuma apmērs nebija liels, tomēr tā rezultātā īstenotas vairākas būtiskas aktivitātes pašvaldībās.”

Vidzemes pašvaldību priekšsēdētāji tika iepazīstināti arī ar projekta “SWARE” ieviešanas gaitu un sagatavoto rīcības plānu, kā arī tika apstiprināta VPR Dokumentu pārvaldības kārtība. Nākamā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde plānota 2019. gada 25.janvārī, Valkā. Vairāk informācijas: Guna Kalniņa-Priede, VPR administrācijas vadītāja, guna.kp@vidzeme.lv, mob.t. 29477997.

 

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību vadītāja

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu