Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina laicīgi plānot un pieteikties uzņēmumus vietai plašajā un Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādē “Riga Food 2018”, kā arī saņemt līdzfinansējumu 20% apmērā. Izstāde norisināsies no 4. līdz 7.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. Latvijā organizētā izstādē ir lielisks atspēriena punkts, īpaši jaunajiem uzņēmumiem, kuri plāno startēt ārvalstu pārtikas izstādēs, kā arī Riga Food nodrošina atpazīstamību vietējā tirgū, iespēju iepazīstināt ar savu produkciju, jaunumiem un izmantojot papildu instrumentus apmeklētāju piesaistei, veidot veiksmīgu tēlu Latvijas kvalitatīvo pārtikas uzņēmumu vidū.

Izstādes izmaksas:

Neaprīkota platība EUR 69/m2 (bez PVN). Minimālā iespējamā laukuma platība – 10,5 m2, kurā ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa (līdz 1,5m2);

Dalības maksa EUR 99 (bez PVN).

Iesniedzamie dokumenti jānosūta elektroniski- ieskanēti un parakstīti, adresējot Andrai Ūdrei (andra.udre@arei.lv) līdz š.g.29.martam. Oriģināli jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

24. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstādē “Riga Food 2019” katram kopstenda dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends- dizains, būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, 1 info lete, 1 bāra krēsls, apspriežu galds ar 4 krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, produkcijas noliktava, stenda tīrīšana, elektrības pieslēgums, bukletu turētājs, uzņēmuma logo izvietošana stendā.

Pēc izstādes Dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz 20% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

Pieteikšanās dalībai kopstendā:

Pretendents iesniedz šādus dokumentus, kas pievienoti pielikumā:

  1. Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā, kas ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;
  2. Uzskaites veidlapu  de minimis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Paraugus skatīt: https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdo.com/

Vairāk informācijas: http://www.bt1.lv/rigafood/

 

Papildu informācijai: Andra Ūdre

AREI Starptautiskais pārtikas izstāžu projekts

E-pasts: andra.udre@arei.lv

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam