Vidzemes plānošanas reģions nodod sabiedrības izvērtējumam Eiropas Savienības  Pilsētprogrammas „Urban Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” Darbības plānu, ko vēlāk paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā. Līdz šī gada 4. martam pašvaldības, to energopārvaldnieki, ēku apsaimniekotāji, uzņēmēji, iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti izvērtēt un sniegt savu vērtējumu par Darbības plāna 5 rīcībām.

Vidzemes plānošanas reģions aktīvi iesaistījies Eiropas Savienības  Pilsētprogrammas „Urban Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” („Energy Transition”) partnerībā. Sadarbībā ar partneriem no Apvienotās Karalistes, Polijas, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Zviedrijas, Spānijas, Itālijas, Nīderlandes, Somijas un vēl vairākām Eiropas līmeņa organizācijām klimata pārmaiņu jautājumos – DG REGIO, DG CLIMA, DG ENERGY, DG RTD, Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomi (CEMR), Eiropas Investīciju banku (EIB) un EUROCITIES - tika izstrādāts Darbības plāns pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Gandrīz 2 gadu rezultātā, organizējot tikšanās, darba grupas un diskusijas, partnerība ir noteikusi 5 galvenās rīcības pārējai uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā papildus finansējuma iespējas centralizētai siltumapgādei, nelietderīgā siltuma jeb ražošanas procesā radītā siltumenerģijas atlikuma intensīvāka izmantošana pilsētu energoapgādē, visaptveroša enerģijas aspektu integrēšana teritoriju attīstības plānošanā, kompetenču centru izveide pilsētu modernizēšanai, kā arī ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām enerģijas pārejas finansēšanas veicināšanai.

Darbības plāns, tajā ietvertās rīcības un izvērtējuma anketa pieejama: https://ec.europa.eu/futurium/en/energy-transition/energy-transition-public-feedback-starts-today-and-lasts-until-4-march-2019 Lasītāju ērtībai izvērtējums var tikt sniegts arī latviešu valodā.

·       Draft Action 1: CREATION OF ‘FINANCING FOR DISTRICT ENERGY’ TASK GROUP

·       Draft Action 2: MAXIMISING USE OF WASTE HEAT IN CITIES

·       Draft Action 3: GUIDANCE ON ENERGY MASTER-PLANNING FOR CITIES

·       Draft Action 4: ‘DEPLOYMENT DESKS’ FOR CITY RETROFITTING

·       Draft Action 5: CLOSER CO-OPERATION WITH EU BODIES TO PROMOTE ENERGY TRANSITION FUNDING

Par Pilsētprogrammu „Urban Agenda”: Eiropas Savienības iniciatīva “Urban Agenda” izveidota, lai sekmētu efektīvāku un koordinētāku darbību ilgtspējīgas un integrētas pilsētu attīstības nodrošināšanā visos pārvaldes līmeņos. Pilsētprogramma “Urban Agenda” ir vērsta uz pilsētu lomu apzināšanu un ietvara izstrādi pilsētu vajadzību labākai integrēšanai Eiropas Savienības politikas, zināšanu un pieredzes apmaiņā. Šobrīd “Urban Agenda” fokusējas uz 14 tematiskajām prioritātēm: migrantu un bēgļu iekļaušana; gaisa kvalitāte; nabadzība pilsētā; mājokļu jautājumi; aprites ekonomika; darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā; pielāgošanās klimata pārmaiņām; pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem; ilgtspējīga zemes izmantošana un dabā balstīti risinājumi; pilsētu mobilitāte; pāreja uz digitāliem risinājumiem; inovatīvi un atbildīgi publiskie iepirkumi; drošība  publiskajā telpā; kultūras mantojums. Ieinteresētās valstis un pilsētas veido brīvprātīgas partnerības par kādu no tematiskajām prioritātēm. Vairāk informācija par partnerībām pieejama: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Papildu informācija: Aija Rūse, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse@vidzeme.lv; mob.t. +371 26400288, www.vidzeme.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Norberte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģions

baiba.norberte@vidzeme.lv; mob.t. +371 28752793, www.vidzeme.lv

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu