29. martā SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notika Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Tās laikā pašvaldību priekšsēdētāji tika informēti par remigrācijas atbalsta projekta 2018. gada rezultātiem un Vidzemes uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma “Vidzemes stāsti 2019” jauno konceptu. Klātesošie tika iepazīstināti ar statistiku sabiedriskā transporta maršrutos Vidzemes plānošanas reģionā, un padomes sēdes laikā tika apstiprināts arī projekta SUPER (Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos) Rīcības plāns, kā arī skatīti citi jautājumi.

Remigrācijas koordinatore Vidzemē Ija Groza ziņoja, ka pagājušais gads vērtējams kā aktivitātēm bagāts un sākotnēji definētie mērķi sasniegti ne tikai Vidzemē,  bet arī Latvijā kopumā. I. Groza precizēja, ka plānošanas reģionu koordinatoriem bijušas atšķirīgas pieejas, kā tie izvēlējušies piesaistīt remigrantu uzmanību un sniegt informatīvo atbalstu. Vidzemē izvēlēta taktika komunicēt individuāli ar ikvienu, kas vēršas pēc palīdzības, pēc iespējas meklējot atbildes uz jautājumiem, kas remigrantam nav skaidri vai vieš šaubas un tādējādi kavē pieņemt lēmumu par atgriešanos uz dzīvi Latvijā, taču nemēģināt nevienu pierunāt atgriezties, ja persona pati nav izrādījusi interesi, uzsākot saziņu ar koordinatoru.

Laika posmā no 2018. gada 1. marta līdz 31. decembrim Vidzemes koordinatore sazinājusies ar 417 personām (jeb 155 ģimenēm), sagatavojusi individuālus piedāvājumus 379 cilvēkiem (jeb 137 ģimenēm), kā rezultātā uz dzīvi Latvijā atgriezušies 70 cilvēki (jeb 36 ģimenes). I. Groza piebilst: “Šie dati atspoguļo tikai remigrācijas koordinatora darba rezultātu, taču pilnīgi noteikti, ir pietiekami daudz arī to cilvēku, kas pieņēmuši lēmumu atgriezties bez remigrācijas koordinatoru palīdzības.”

Nākamajā gadā remigrācijas koordinatoram Vidzemē sagaidāms aktīvs darba cēliens – jāsagatavo 300 personalizēti piedāvājumi un uz dzīvi Vidzemē jāatgriež vismaz 90 cilvēki. Tiek plānots turpināt arī pilotpašvaldību darbību – šogad uz šādu statusu varēs pretendēt jau četras pašvaldības (2018. gadā Vidzemē bija divas pilotpašvaldības -Smiltenes un Gulbenes novada pašvaldība). Tāpat plānots atkārtoti izsludināt arī grantu konkursu saimnieciskās darbības atbalstam, paredzot atbalstīt 4 projektus ar 10 000 eiro lielu grantu katram, turpinot arī divu 2018. gada atbalstu saņēmušo projektu uzraudzību.

Ija Groza informēja, ka 10. aprīlī Smiltenē tiks organizēts seminārs Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālistiem, kas norādītas kā kontaktpersonas pašvaldībās remigrācijas jautājumos. Seminārā tiks pārrunāti gan 2019. gada aktivitāšu plāni, gan arī tiks diskutēts par citiem kopīgiem darbiem remigrācijas jautājumos reģionā. (Jautājumiem: ija.groza@vidzeme.lv, mob.t. 29287585.)

Savukārt par jauno konceptu “Vidzemes stāsti 2019” organizēšanā klātesošos iepazīstināja projektu vadītāja Laima Engere.  L. Engere informēja, ka pasākums notiks jau astoto reizi, kā ierasts – vasaras noslēgumā, augustā.

Šogad galvenie nominantu sveicēji būs iepriekšējo gadu stāstu varoņi. Kā ierasts, par katru nominēto uzņēmēju tiks gatavota arī video vizītkarte, taču šogad tās pirmo reizi tiks gatavotas prezentēšanai arī starptautiskā vidē. Kā atzina Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis: “Vizītkartes faktiski uzskatāmas par unikālu uzņēmēja atbalsta formu, jo pēc pasākuma video paliek pašu uzņēmēju rīcībā, un zinu, ka vairāki laureāti tos patiešām arī izmanto, lai saviem potenciālajiem sadarbības partneriem pastāstītu par savu uzņēmumu darbību.”

Kā informēja L. Engere, līdz 19. aprīlim Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības aicinātas pieteikt sava novada uzņēmumus šādās nominācijās: mājražotājs/amatnieks, saimniecība, eksportspēja, atbildīgs uzņēmējs, tūrisma uzņēmējs, debija, entuziasts, inovatīvs uzņēmējs. (Vairāk informācijas: Laima Engere, laima.engere@vidzeme.lv, mob.t. 28376912.)

Sanāksmē par sabiedriskā transporta aktualitātēm Vidzemes plānošanas reģionā informēja Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita Ozoliņa, vienlaikus sniedzot arī ieskatu statistikas datos un salīdzinot 2017. un 2018. gada sabiedriskā transporta maršrutu izpildes rezultātus Vidzemes reģiona teritorijā.

Salīdzinot ar 2017. gadu, jāsecina, ka 2018. gadā izpildīto reisu skaits ir krities par 2% un samazinājies arī nobraukums; veikti 236 maršrutu grozījumi.

Vērtējot pasažieru skaita izmaiņas, jāsecina, ka situācija ir dažāda – vietām vērojams pasažieru skaita pieaugums, taču pārsvarā tomēr, līdzīgi kā visā Latvijā, arī Vidzemes reģionā pasažieru skaits sabiedriskajā transportā samazinās.

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem, dotācija par vienu pasažieri Vidzemē sastāda 1,85 eiro, savukārt kopējās izmaksas par vienu pasažieri Vidzemē – 2,54 eiro.

Ņemot vērā, ka no 2018. gada maija plānošanas reģioniem uzdots izsniegt arī licences un kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (izņemot Valmieras pilsētā), septiņu mēnešu laikā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā izsniegtas 20 licences (jāizņem reizi četros gados) un 101 licences kartīte (komersantam jāizņem katru mēnesi). Šis jautājums bija par pamatu diskusijām pašvaldību priekšsēdētāju vidū, aktualizējot nelegālo pārvadājumu problemātiku.

Tika pieņemts lēmums visu 26 pašvaldību vārdā rakstīt oficiālu vēstuli Satiksmes ministrijai, aicinot to skaidrot situāciju, jo vairākkārtēji pašvaldību priekšsēdētāji uzsvēra, ka būtībā radīti apstākļi, kas nemotivē taksometru pakalpojumu sniedzējus oficiāli reģistrēt savu darbību. To, iespējams, kavē situācija, kad taksometra pakalpojumus var sniegt arī netrafarētas automašīnas, izmantojot mobilo aplikāciju un par to atsevišķa ikmēneša maksa netiek sagaidīta. (Vairāk informācijas: Inita Ozoliņa, inita.ozolina@vidzeme.lv, mob.t. 26516182.)

Sēdē tika apstiprināts arī projekta SUPER (Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos) Rīcības plāns. Vairāk informācijas par rīcībplānu šeit.

Nākamā VPR Attīstības padomes sēde plānota 2019. gada aprīļa beigās.

Jautājumiem: Guna Kalniņa-Priede, VPR administrācijas vadītāja, mob.t. +371 29477997, guna.kp@vidzeme.lv.

  

Informāciju sagatavoja:

Anita Āboliņa

VPR sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu