Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Latvijas rietumu un centrālās daļās upēs lielākoties pazeminājās, Gaujā un Daugavā pārsvarā paaugstinājās, bet vietām svārstījās. 

Aizvadītajā diennaktī Daugavas augštecē paaugstinājās par 4...45 cm, bet Daugavā Piedrujas – Jersikas posmā ūdens līmenis paaugstinājās par 3...13 cm, Jēkabpils – Zeļķu posmā ūdens līmenis pazeminājās par 1...17 cm. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 1...13 cm, izņemot Dubnu pie Višķiem un Aivieksti pie Lubānas, kur ūdens līmenis paaugstinājās par 2...3 cm.  Gaujā pie Velēnas ūdens līmenis pazeminājās par 49 cm, Valmieras – Siguldas posmā paaugstinājās par 5...8 cm, bet pie Carnikavas pazeminājās par 1,18 m diennaktī (kopš palu maksimuma – par 1,29 m). Gaujas baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 7...12 cm. Salacā pie Lagastes un Rūjā pie Vilnīšiem ūdens līmenis pazeminājās par 5...13 cm, bet Salacā pie Mazsalacas, kā arī Sedā ūdens līmenis svārstījās ar tendenci paaugstināties. Lielupē Mežotnes – Kalnciema posmā ūdens līmenis pazeminājās par 11...32 cm, bet pie Slokas palika nemainīgs. Zemgales upēs ūdens līmenis pazeminājās par 8...28 cm, izņemot Misu pie Lielveišiem, kur ūdens līmenis paaugstinājās par 5 cm. Ventā ūdens līmenis pazeminājās par 16....41 cm, bet citās Kurzemes upēs ūdens līmenis pazeminājās par 2...24 cm diennaktī. 

Šorīt Daugavā pie Piedrujas un Jēkabpils paliku piesalas, Krāslavas – Vaikuļānu posmā piekrastes vaļumjoslas, bet pie Jersikas vēl ledus sega ar lāsmeņiem. Lejpus un augšpus NS Zeļķi izveidojies ledus sastrēgums, bet pie Pļaviņām joprojām ledus sega ar lāsmeņiem. Dubnā pie Sīļiem, Rēzeknē pie Griškāniem un Aiviekstē – paliku  piesalas. Rēzeknē un Aiviekstē iet arī reti vai vidēji vižņi. Pededzē joprojām ledus sega ar lāsmeņiem, bet Ogres upē gar krastiem ledus krautņi. Citas Daugavas baseina upes ir brīvas no ledus. Gaujas augštecē Velēnas – Valmieras posmā iet reti vižņi, bet upes lejtece brīva no ledus. Ap NS Tirza – Lejasciems izveidojies ledus sablīvējums, bet citas Gaujas baseina upes ir brīvas no ledus. Salacā pie Mazsalacas un Rūjā pie Vilnīšiem gar krastiem paliku piesalas. Lielupē pie Mežotnes ledus krautņi upes krastos, Staļģenes – Jelgavas posms brīvs no ledus, bet Kalnciema – Slokas posmā gar krastiem paliku piesalas. Zemgales upes brīvas no ledus, dažviet gar krastiem vēl var būt paliku piesalas. Ventā pie Kuldīgas ledus krautņi gar upes krastiem, bet pārējos posmos upe ir brīva no ledus. Citas Kurzemes upes ir brīvas no ledus. 

Ūdens līmeņa paaugstināšanās turpināsies Gaujā Valmieras - Siguldas posmā, Salacā pie Mazsalacas, Aiviekstes augštecē un vidustecē un vietām Daugavā . Citās upēs ūdens līmenis lielākoties pazemināsies, bet atsevišķās upēs vēl svārstīsies, vai nedaudz paaugstināsies. Gaujā turpināsies ledus iešana, Vairākos Daugavas posmos ies ledus. Turpināsies ledus krāšanās lejpus Zeļķiem. 

Atgādinām, ka joprojām spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums Latgalē un Vidzemē, kas saistīts ar ūdens līmeņa paaugstināšanos! 

Pavasarī bīstams ir arī biezs ledus!! Atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI! 

Informācijai sekojiet LVĢMC mājaslapā jaunumu sadaļā, Plūdu riska informācija sistēmā (PRIS), brīdinājumu sadaļā, kā arī sociālajos medijos Twitter un Facebook. 

Ar cieņu,
Sanita Pelēķe
Komunikācijas daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu