Jauno izpildītāju konkursa

„ NĀC SADZIEDĀT

 

nolikums

 

Laiks:

2018. gada 24. marts

Norises vieta:

Rīgas Stradiņa universitātes Aula

Organizators:

SIA ART MANAGEMENT GROUP

 

 Mērķis

 • Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību estrādes žanrā.

Uzdevumi

 • Popularizēt estrādes žanru,
 • Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā,
 • Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu turpmāko attīstību,
 • Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem – rīdziniekiem un pilsētas viesiem.

Vecuma grupas popgrupām un solistiem

1.      Jaunākā grupa 5 – 9 gadi

2.      Vidējā grupa 10 – 14 gadi

3.      Vecākā grupa 15 – 21 gads

(Popgrupas vecuma grupu nosaka pēc vecākā dalībnieka vecuma.)

Prasības dalībniekiem

 • Par konkursa dalībnieku var kļūt  bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 21 gadam.
 • Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji un popgrupas.
 • Popgrupas dalībnieku skaits var būt no 3 līdz 16 dalībniekiem.

Repertuāra nosacījumi

 • Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.
 • Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt 3,30 minūtes
 • Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.
 • Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.
 • Fonogrammas MP3 failu, CD formātā dalībnieki ņem līdzi uz konkursu. (rezerves variantu ieteicams ņemt līdzi zibatmiņā)
 • Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšana un apbalvošana

 • Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā.
 • Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.
 • Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās.
 • Katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji un Grand PRIX ieguvēji.
 • Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas veicināšanas balvas.
 • Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas specbalvas.
 • Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.
 • Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.

Vērtēšanas kritēriji

 • Repertuāra izvēle atbilstoši vecuma grupai.
 • Skatuviskais sniegums.
 • Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte.
 • Tehniskais izpildījums.
 • Skatuves tēls.
 • Vokālās prasmes (daudzbalsība – popgrupām).

Pieteikšanās kārtība

 • Lai pieteiktos jauno izpildītāju konkursam „Nāc sadziedāt”, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa. Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas lapā www.nacsadziedat.lv.
 • Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 05.03.2018 (ieskaitot).

Dalības maksa

 • Viena solista dalības maksa: 40,- EUR
 • Viena fona dziedātāja dalības maksa: 8,- EUR
 • Popgrupām dalības maksa: 14,- EUR no dalībnieka
 • Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 05.03.2018 (ieskaitot)
 • Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.

Rekvizīti dalības maksas apmaksai

SIA "ART MANAGEMENT GROUP"

Reģ.nr. 402037826

Konts: LV77HABA0551042910267

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Nāc sadziedāt”

            Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, popgrupainosaukums!         

Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot konkursa mājas lapā.

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 15.03.2018

Papildus informācija un pieteikuma formas:

www.nacsadziedat.lv

info@nacsadziedat.lv

Tālr. 29131458

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu