Sabiedriskā apspriede Cēsīs par rīcības plānu NVO un sabiedrības integrācijas politikai.

Kultūras ministrija sadarbībā ar Valmieras novada fondu  aicina Vidzemes reģiona iedzīvotājus un NVO piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019.-2020.gadam projektu.

Apspriede notiks 28.maijā plkst. 10.30 Cēsīs, Ruckas muižā. Tā ir NVO iespēja nosaukt prioritātes, kā pilnveidot pilsoniskās sabiedrības izaugsmi tuvākajos gados!

Plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

Pieteikties līdz ceturtdienai, 17.maijam, plkst.15:00, reģistrējoties šeit: https://goo.gl/forms/AFGVxPlXBh6EHo9J3.

Vairāk informācijas: 26136756 (Ansis Bērziņš).

 

Iespējas ES programmās "Eiropa pilsoņiem" un "Radošā Eiropa"

1) 24.maijā Valmierā, viesnīcā “Wolmar” (Tērbatas ielā 16a) notiks Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta rīkots seminārs par ES programmas “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” finansējuma iespējām projektu īstenošanai. Vairāk informācijas šeit.

2) Programmas “Eiropa pilsoņiem” Latvijas informācijas punkts sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas informācijas punktiem no 29.-30.jūnijam organizē divu dienu partnerības veicināšanas semināru “Baltics Networking Brunch” Siguldā un Cēsīs. Pasākuma mērķis ir veidot sadarbības iespējas nākotnē starp dažādām organizācijām un pašvaldībām, to iestādēm. Pasākums notiek vienā laikā ar ikgadējo sarunu festivālu „Lampa”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Kādam būt šīgada Vidzemes NVO forumam?

Laiks gatavoties Vidzemes NVO forumam 2018. gada rudenī! Pirms 8 gadiem tas notika Cēsīs, bet aizpērn - Alūksnē (video atskats: https://youtu.be/i9z0n5qeB6M).

Lūdzam velīt 5-10 minūtes un aizpildīt anketu, kas palīdzēs piedāvāt NVO sektoram pēc iespējas vērtīgāku saietu: https://goo.gl/forms/pPRtQ1tHDioYxuZu1
Anketu pildiet arī tad, ja nebijāt Alūksnes pasākumā!

 

Saeimas un NVO forums notiks 1. jūnijā

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) aicina laikus rezervēt savos kalendāros 1. jūniju, lai piedalītos ikgadējā Saeimas un NVO sadarbības forumā. 2018. gada paneļdiskusijas būs par šādām tēmām: 1) sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē lēmumu pieņemšanas procesos; 2) sabiedrības līdzdalība vēlēšanās; 3) filantropijas attīstība Latvijā.
Forums, kā ierasts, norisināsies Saeimas ēkā. Pieteikšanās sāksies kuru katru brīdi.

Informācija par pērngada forumu šeit: http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas-un-nvo-forums

 

Bezmaksas NVO konsultācijas no 2016.-2018. gadam

Valmieras novada fonds, pateicoties Kultūras ministrijas finansējumam, piedāvā bezmaksas konsultācijas par grāmatvedību, juridiskajiem un attīstības jautājumiem. Speciālisti konsultē pa e-pastu, telefonu un ar iepriekšēju pieteikšanos klātienē Valmierā. Konsultācijas būs pieejamas līdz pat 2018. gada beigām. Izbraukumus citās Vidzemes pilsētās organizēsim gada otrajā pusē.

Vairāk informācijas šeit: http://www.vnf.lv/lv/zinas/bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nevalstiskajam-organizacijam-2016.-2018.-gada

   

 

Informāciju sagatavoja:

Valmieras novada fonds

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!