Aktivitāte “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” tuvojas noslēgumam, un arī Vidzemes plānošanas reģionā, E.Dārziņa un J.Sudrabkalna memoriālajā muzejā “Jāņaskola” atklāta izstāde, kurā skatāmas 10 ainavas – Vidzemes dārgumi. Atklājot izstādi, klātesošos sveica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta pārstāves – Kristīne Kedo un Dace Granta.

12.septembrī svinīgais brīdis – izstādes atklāšana -  tika papildināts, pasākuma dalībniekus aicinot piedalīties reģionālajā diskusijā “Dabas un kultūras mantojums sastopas ainavā”, kas Jāņaskolā tika organizēta, lai akcentētu Latvijas ainavas nozīmību, ilgtspēju un daudzveidības saglabāšanu.  Pasākums pulcēja tos, kuriem Latvijas ainava ir svarīga, un tā  mērķis bija rosināt sabiedrību iesaistīties ainaviskas vides uzturēšanā un saglabāšanā nākotnē, skaidrojot, kā ikviena cilvēka rīcība ietekmē to, kas mums ir apkārt. Diskusijas laikā savu redzējumu sniedza muzeja apvienības “Orisāre” vadītāja Līva Grudule, Oleru muižas saimniece Ieva Zemīte, Kocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle, kā arī UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca. Tāpat klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar rīcības plāna nozīmību integrētai dabas un kultūras mantojuma pārvaldībai Vidzemē – par to domāt rosināja projekta “SWARE” vadītāja Lelde Ābele. Ekspertu diskusijas centrā bija ainava, Vidzemes dārgumi un nepieciešamība tos prasmīgi saglabāt arī nākotnē.

Viena no diskusijas dalībniecēm Ieva Švarca, vērtējot aktivitāti “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” teica:  “Manuprāt, šis ir lielisks projekts – tā ir iespēja mazliet filozofiskāk paskatīties uz vērtībām ne tikai no tāda praktiska un materiāla apsvēruma viedokļa, bet arī paraudzīties, ko tas mums patiesībā nozīmē sentimentālā ziņā un kā mēs esam gatavi šīs vērtības izcelt un saglabāt citām paaudzēm.”

Vienlaikus ar izstādi, kurā aplūkojami sabiedrības dialogā izvirzītie 10 Vidzemes ainavu dārgumi, pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta iespēja aplūkot arī pārējās iedzīvotāju iesūtītās Vidzemes ainavas, kas no 333 pieteikumiem apkopotas 171 Vidzemes ainavā. Katrai no tām veikta fotofiksācija, kas ikvienam aktivitātes dalībniekam Vidzemē tiks pasniegta kā dāvana pateicībā par veltīto laiku un dalīšanos ar personīgajām atmiņām un sajūtām. Latvijas simtgades svinību gadā iemūžinātās ainavas tiks uzdāvinātas arī fotogrāfiju krātuvei “Zudusī Latvija”, tādējādi nākamajām paaudzēm nodrošinot atskaites punktu, no kura paraudzīties uz konkrētajām ainavām pēc zināma laika. Tāpat ikviens interesents tās varēs aplūkot Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā un sociālās vietnes Facebook profilā (@VidzemesPlanosanasRegions).

Jāatzīmē, ka sagatavotā Vidzemes 10 ainavu dārgumu izstāde ir ceļojoša -  šobrīd interesenti to var aplūkot “Jāņaskolā”, savukārt 26.oktobrī visos reģionos esošās ainavu dārgumu izstādes ceļos uz Rīgu, lai tās varētu apskatīt vienkopus Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Vēlāk ikvienam interesentam būs iespējams iesaistīties Latvijas ainavu dārgumu popularizēšanā, kļūstot par ceļojošās izstādes pieturvietu (vairāk informācijas www.ainavudargumi.lv sadaļā “Aktualitātes”). Aktivitāti “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” plānots noslēgt ar diskusiju par katra reģiona raksturīgāko ainavu iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā. Par to, cik un kuras no ainavām tajā varētu tikt iekļautas, aktualizēsies diskusijās gada nogalē. Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē, kuri no oktobra būs aplūkojami tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem.

Papildu informācija: Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, mob.t. 26566680, dace.laiva@vidzeme.lv

  

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa

sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā