Meirānu tautas namā plkst. 18.00 aicinām ikvienu apmeklēt konkursa "Aiviekstes lakstīgalas" laureātu apbalvošanu un Jānim Zāberam veltītu Amatas pagasta vīru kora "Cēsis" (diriģente Marika Slotina-Brante) koncertu.