Aicinām iepazīties ar Lubānas kultūras nama pasākumu plānu vasaras sezonai.

  • 1.jūnijā plkst.18:00 Lubānas pilsētas klubā multiplikācijas filmas bērniem - vienā kopīgā seansā (garums 52 minūtes) iekļautas 2 jaunākās filmiņas - "Bize un Neguļa" (rež. Edmunds Jansons, "Lupatiņu"autors") un "Mūsu ome rullē" (režisors - mūsu plastilīna filmu klasiķis Nils Skapāns). Ieeja 2,- EUR;
  • 2.jūnijā plkst.19:00 Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa "Naktsputni" 25 + 1  gadu jubilejas koncerts "Dziesma kā rasa sudrabot sāk". Koncertā piedalās: Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, vijole – Līga Akaševa, akordeons –Silvija Bērziņa, ģitāra - Guntis Stalbovs, dūdas – Imants Ozoliņš, sitamie instrumenti – Atis Noviks, skaņa un gaisma – Aigars Šķēls, Andris Stoļers. Koncerta laikā būs iespēja ziedot Lubānas ev.lut. baznīcas ērģeļu restaurācijai;
  • 14.jūnijā plkst.10:00 pie represēto piemiņas akmens Aiviekstes krastā Krasta ielā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis. Pēc atceres brīža  brauciens uz monumentālās ainavu arhitektūras ansambli "Likteņdārzs". Lūdzam visus interesentus pieteikties braucienam līdz 4. jūnijam Lubānas kultūras namā vai pa telefonu 26594314;
  • 16.jūnijā plkst.22:00 Lubānas pilsētas klubā 9. un 12.klašu izlaiduma balle, mūziku nodrošinās grupa "Ceļavējš". Ieeja 3,- EUR;
  • 23.jūnijā plkst.16:00 Lubānas pilsētas estrādē "Ielīgošana Lubānā" ar Lubānas novada pašdarbnieku piedalīšanos. Lubānas pilsētas estrādē  notiks dažādas Līgo dienai atbilstošas aktivitātes: Līgo dienas amatnieku tirdziņš, siera siešana un degustēšana, vainagu pīšana, parka appušķošana un aplīgošana, pirts slotu siešana, rotaļas mazajiem Jāņiem un mazajām Līgām.
  • 23.jūnijā plkst.18:00 Lubānas pilsētas estrādē mūsu pašdarbnieku kopīgi veidots koncerts "Līgo, līgo, rallallā!", kur daudzināsim Līgas un Jāņus, pušķosim un kursim lielo Jāņu ugunskuru Aiviekstes krastā. Šo Līgo dienu krāšņāku darīs mūsu pašdarbības kolektīvi: Lubānas sieviešu senioru koris “Noskaņa”, tautas deju ansamblis “Lubāna”, jauniešu deju kolektīva “Žuburi” B un C grupa, Lubānas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Raksti”, Lubānas vidusskolas bērnu deju kolektīvs “Raksti”, Meirānu tautas nama senioru tautas deju kolektīvs "Meirāni", Lubānas amatierteātris “Priekšspēle”, Meirānu tautas nama amatierteātris "Zeltrači", jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, folkloras kopa “Lubāna”, tradīciju kopa "Sietiņš", lauku kapela “Meldiņš”, sieviešu deju grupa "Magones". Nāc! Līgosim kopā!;
  • 23.jūnijā plkst.22:00 Lubānas pilsētas estrādē Līgo nakts zaļumballe, kopā ar grupu “Ķirmji” līgosim līdz saules lēktam. Ieeja 3,-  EUR;
  • 28. jūlijā plkst.20:00 Lubānas pilsētas estrādē piecu cēlienu Annas Brigaderes komēdija "Lielais loms”. Izrādē piedalās Latvijas teātru aktieri – Evija Skulte, Lelde Dreimane, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Akvelīna Līvmane, Raimonds Celms, Artis Drozdovs, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš. Režisors - Voldemārs Šoriņš, mākslinieks - Jānis Jansons, tautas mūzika. Piecu cēlienu komēdiju “Lielais loms” Brigadere saraksta 1925.gada vasarā un rudenī. 1926.gada 20.janvārī to pirmoreiz izrāda Nacionālā teātra trupa. Tā patiesi ir „jautra spēle” par “pāriem, kas dabonas”. Lugā izmantoti autores dzimtās puses − Kalnamuižas − Bibliotēkas biedrības pašdarbības teātra veidošanās laika apstākļi un reāli notikumi. Par komēdijas „dzinējspēka” − inteliģentā un darbīgā Jāņa Rudža prototipu noderēja rakstnieces māsīcas ''Pļavnieku'' saimnieces Annas Zīvertes dēls Jānis. Lugā ir ļoti dabisks, nesamākslots konfliktu risinājums, raita darbība, spriegi dialogi, īsti latviska valoda. Vislielāko lomu cilvēka personības tapšanā un visā viņa dzīvē A.Brigadere piešķir mīlestībai. Būdama laba psiholoģe, viņa zina, ka ne smags darbs, ne ciešanas, pat ne dabas skaistums pats par sevi nerada gaišu, harmonisku cilvēku. Harmonija meklējama savstarpējās attiecībās. Ieeja uz izrādi 3,- EUR, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva;
  • 28. jūlijā plkst.22:00 Lubānas pilsētas estrādē zaļumballe, spēlēs grupa “Brālīši”, ieeja 3,- EUR;
  • 11.augustā Lubānas novada svētki: "Ģimeņu sporta svētki", "Veselības diena", dažādas sportiskas aktivitātes un pārsteigumi bērniem un pieaugušajiem, grupas “Elketrofolk” koncerts, Latvijas simtgades zaļumballe. Precīzai informācijai par svētkiem sekot uz afišām, mājas lapā un laikrakstā “Lubānas ziņas”.

Tā kā šogad notiek XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, "Aiviekstes svētki" šogad nenotiks, bet 11.augustā svinēsim Lubānas novada svētkus. Lai mājās palikušajiem dziesmu un deju svētku atbalstītājiem, kas nevarēs būt Rīgā, svētku laikā radītu klātbūtnes sajūtas, Lubānas pilsētas klubā uz lielā ekrāna organizēsim XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koncertu kopīgu skatīšanos. Precīzai informācijai par svētkiem sekot uz afišām, mājas lapā un laikrakstā “Lubānas ziņas”.

 

Informāciju sagatavojusi:

Velga Puzule

Lubānas kultūras nama direktore

 

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam