Turpinot darbu, lai klientiem paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šogad Madonas, Varakļānu, Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” kopumā ieguldīs 2,6 miljonus eiro. Realizējot visus šogad plānotos projektus, AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 69 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 55 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 43 transformatoru apakšstacijas.

AS “Sadales tīkls” Madonas, Varakļānu, Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadā turpina pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektrotīklu, lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Realizējot visus šogad plānotos investīciju projektus, Madonas novada teritorijā kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 54 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 45 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 35 transformatoru apakšstacijas. Madonas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” kopumā ieguldīs vairāk nekā 2,1 miljonu eiro un elektrotīkls tiek atjaunots teju visos novada pagastos.

Viens no lielākajiem projektiem ir vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju, kas stiepjas no Rūpniecības ielas, Madonā, līdz Sauleskalnam. Gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 12,6 km garumā un tās rekonstrukcija ir nepieciešama, lai 800 klientiem Bērzaunē un Sauleskalnā nodrošinātu ilgtermiņā nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Esošā vidējā sprieguma gaisvadu līnija ir novecojusi, tā šķērso mežainu apvidu un nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē gaisvadu elektrolīnijas vados iegāztie koki vai koku zari rada klientiem elektroapgādes traucējumus. Tādēļ gaisvadu elektrolīnija gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju un šī projekta ietvaros papildus paredzēts izbūvēt 4 jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma kabeļu līniju 300m garumā.

Dzelzavas, Barkavas, Sarkaņu un Praulienas pagastā AS “Sadales tīkls” šogad atjauno zemsprieguma 0,4kV elektrotīklu. Dzelzavas pagastā elektrotīkla pārbūve tiek veikta Kroņmuižā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,7 km garumā. Barkavas pagastā elektrotīkls tiek pārbūvēts Aiztiltē, kur kopumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,6 km garumā un veikta trīs jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Sarkaņu pagastā, elektrotīkls tiek atjaunots Jukānos, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 5 km garumā un tiek rekonstruēta transformatoru apakšstacija. Darbs norisinās arī pie Biksēres HES, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija norit 1,2 km gara posmā un AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas izbūvi, un Jaunpakulē, kur tiek veikta divu transformatoru apakšstaciju izbūve un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,5 km garumā. Bet Praulienas pagastā elektrotīkla rekonstrukcija norisinās pie Vilkates, Lūzā un Lazdukalnā un kopumā pagasta teritorijā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 8,1 km garumā un paredzēts izbūvēt jaunu un rekonstruēt esošo transformatoru apakšstaciju.

Liezēres un Ošupes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Liezēres pagastā gaisvadu elektrolīnija no Liezēres līdz Reiņiem pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 3,9 km garumā, savukārt Ošupes pagastā darbs norisinājās pie Ikauniekiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,5 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Aronas pagastā elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd vēl turpinās. Viens no projektiem tiek realizēts gar Vējava – Lubeja autoceļu, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 3,4 km garā posmā un šo darbu laikā papildus paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšstaciju, bet otrs projekts tiek realizēts pie Šķūriem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek atjaunotas 4 km garumā un 1,6 km garumā elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Šo darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,1 km garumā un tik izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrolīniju pārbūve izolētu vadu izpildījumā gan samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu klientiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Arī Ļaudonas pagastā šogad AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu un pagasta teritorijā kopumā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 10,4 km garumā un izbūvēt 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla pārbūves darbs norit pie Kalnājiem, Kalpiem un Sāvienas.

Savukārt Bērzaunes pagastā teju visi šogad plānotie elektrotīkla pārbūves darbi jau ir noslēgušies. Pagasta teritorijā veikta apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukcija. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 2,5 km garumā tiek atjaunota gar autoceļu, kas stiepjas no starp īpašuma “Brutēni” līdz “Strautmaļiem”. Papildus pie Brutēniem šobrīd tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2 km garumā un tiek gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Apjomīga elektrolīniju pārbūve veikta no Tropelēm līdz Migļiem. Šajā apvidū vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija rekonstruēta 10,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un izbūvētas četras jaunas transformatoru apakšstacijas. 5,4 km garumā elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, bet 1,8 km garš gaisvadu elektrolīnijas posms pārbūvēts par kabeļu līniju, būtiski paaugstinot klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kurš turpmāk ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Kalsnavas pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” šogad atjaunos vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 14,6 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 4,5 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 8 transformatoru apakšstacijas. Zemsprieguma elektrolīniju pārbūve tiek veikta Rikšēnu apkaimē, kur gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1,4 km garumā un norit transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, un pie Caunēm, kur tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma elektrolīnija tiek pārbūvēta 1,2 km garumā. Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies starp Rikšēniem un Jāņukalnu, kur vidējā gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 3,2 km garumā, līdz ar to klientiem nākotnē samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība. Projekta ietvaros papildus izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Elektrotīkla pārbūve noslēgusies arī starp Jāņukalnu un Silavām, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota elektrolīnija 5,2 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un izbūvētas trīs jaunas transformatoru apakšstacijas. Vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve vēl turpinās starp Jaunkalsnavu un Aivieksti, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 6,2 km garumā un darbu laikā paredzēts gan rekonstruēt, gan izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju, būtiski uzlabojot elektroapgādes drošumu klientiem, jo elektrotīkls būs pasargāts no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Varakļānu novadā, šogad Varakļānu pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” realizēs trīs projektus. Elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies starp Tiltagalu un Vecumniekiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,2 km garumā, un Murmastienē, kur veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas  pārbūve par kabeļu līniju 600m garumā. Elektrotīkla rekonstrukciju AS “Sadales tīkls” turpina veikt Mežastrodos, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 3 km garumā.

Ērgļu novadā šogad elektrotīkls tiek atjaunots Jumurdas pagastā, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 7,9 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstruēt 2,8 km garumā un atjaunot vai izbūvēt jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Darbs norisinās gar autoceļu, kas stiepjas no Vējavas muižas līdz Virdzēm, un gar autoceļu, kas stiepjas no Stuļģiem līdz pat Jumurdai.

Lubānas novadā  šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta Lubānā – Parka ielā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 700m garumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 107 AS “Sadales tīkls” klientiem, kā arī paaugstināsies sabiedrības drošība, jo gaisvadu elektrolīnija šķērso daudzdzīvokļu namu pagalmus.

Cesvaines novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs divus projektus. Elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies uz novada robežas pie Tirzas upes, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 3,5 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Savukārt rekonstrukcijas darbs vēl turpinās pie Valdes muižas, kur šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,2 km garumā un veikt divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Madonas, Varakļānu, Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadā realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

  

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre 

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam