Šogad tiek plānots, ka no kokiem nokritušās lapas Lubānas pilsētā varēs tikt savāktas tam paredzētos speciālos maisos un nogādātas atsevišķā laukumā, lai varētu veikt to kompostēšanu. Lapu  organizēta savākšana tiks veikta, lai nodrošinātu nepieciešamo pilsētas teritorijas sakopšanu rudens sezonā, kā arī lapu savākšana nodrošinās iespēju izvairīties no Lubānas pilsētas teritorijas piedūmošanas, kas ik gadu rodas, iedzīvotājiem veicot rudens lapu dedzināšanu piemājas ugunskuros.

Rudens lapu savākšanas lielie maisi (big-maisi) Lubānas pilsētas teritorijā varēs tikt izsniegti:

  • vienam iedzīvotājam no daudzdzīvokļu mājas, kas uzņemsies atbildību par to, lai maisos nonāktu tikai lapas, nevis lapas kopā ar sadzīves atkritumiem;
  • vienam no privātmāju īpašniekiem, kas nodrošinās vairāku kopā atrodošos privātmāju īpašnieku sadarbību, t.sk. varēs tikt nodrošināta tikai rudens lapu iebēršana maisos bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem.

Lai varētu saņemt pieminētos maisus rudens lapu savākšanai, nepieciešams zvanīt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistam Guntim Stalbovam (64894491, 26110463) vai Lubānas novada pašvaldības vides dizaina speciālistei Elīnai Ravinskai (26352423).

Pēc maisu piepildīšanas ar lapām, būs nepieciešams paziņot atbildīgajiem darbiniekiem nepieciešamību piepildītos lapu maisus nogādāt kompostēšanas vietā. Juridiskām personām, kuras veic savas teritorijas uzkopšanu, saskaņojot šīs darbības ar Gunti Stalbovu arī ir iespējams nogādāt savāktās rudens lapas kompostēšanas laukumā.

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu