1.oktobris ir Starptautiskā Veco ļaužu diena. Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. Laba veselība un labsajūtas uzturēšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai aktīvi novecotu. Arī seniors ar veselības problēmām, var būt aktīvs, ja vien viņš pats ir ieinteresēts līdzdarboties ikdienas aktivitātēs. Kaut niecīgām kustībām ir liela nozīme!

Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas, tā neatceras to, kas pagājis un nedomā par to, kas nāks. Tai ir tikai tagadne - un tā nav diena, bet acumirklis.. Lai ikkatrs mirklis ir kā Laimes mirklis!

NOVĒLU JUMS:

·       KATRU RĪTU ESIET PRIECĪGI!

·       DZĪVOJIET AR MĒRĶI – AR RĪTDIENU!

·       ESAT RADOŠI- klausieties radio, skatieties televīziju!

·       KUSTIETIES UN ESIET AKTĪVI!  - Gūstiet baudu no savas varēšanas! Kustība ir dzīvība, un dzīvība ir kustība.

·       RŪPĒJIETIES PAR SEVI, SAKĀRTOJIET SAVU VIDI (iespēju robežās)!

·       ĒDIET VESELĪGI UN DAŽĀDU ĒDIENU!

·       ESIET SABIEDRISKI – APMEKLĒJIET PASĀKUMUS!

·       ESIET HARMONISKI, DZĪVOJIET SASKAŅĀ AR SEVI!

·       PIEŅEMIET SEVI, APKĀRTĒJO PASAULI UN SAVU SITUĀCIJU!

·       DALIETIES AR SAVU PIEREDZI!

·       DZĪVOJIET AR HUMORA IZJŪTU!

 

Informāciju sagatavojusi:

Inese Lībere

Lubānas novada sociālais dienests direktore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

19
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā