9.janvārī notika Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu prezentācija. Šāda aktivitāte novadā notika pirmo reizi, komisijas vērtēšanai iesniegtas 5 pedagogu metodiskās izstrādnes:

  • Ilona Kalniņa, Lubānas vidusskola, “Caurviju prasmes un attīstoša atgriezeniskā saite ķīmijas stundās” (iegūta 1.vieta un arī prezentāciju klausītāju simpātija);
  • Astra Šķēle, Lubānas vidusskola, “Kompetenču pieeja izglītībā: caurviju prasmju attīstīšana un īstenošanas iespējas mācību saturā Lubānas vidusskolā” (2.vieta);
  • Inese Sondare, Lubānas vidusskola, “Starpdisciplinārais projekts “Skaņa ikdienā”” (3.vieta);
  • Vita Paeglīte, Lubānas vidusskola, “Kritiskā domāšana – prasme par domāšanu” (veicināšanas balva);
  • Sandra Valaine, Lubānas Mākslas skola, ”Lodes dzīve” (veicināšanas balva).

Vērtēšanas komisijas vadītāja, Lubānas novada izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga un pārējie vērtēšanas komisijas locekļi (Iveta Peilāne, Lana Kunce, Astrīda Soma un Rudīte Kolāte) pateicās ikvienam pedagogam par drosmi pieteikt savu darbu konkursam, iedrošinot arī pārējos kolēģus nākamgad būt aktīviem. Kā arī apliecināja, ka jaunajām mācīšanas tendencēm, kas balstītas uz caurviju prasmēm izglītībā, gan skolēni, gan pedagogi ir gatavi.

Šīs izstrādnes kā ieguvums visiem, jo kolēģi tās varēs izmantot arī savā ikdienas darbā. Noslēgumā šī gada labākās metodiskās izstrādnes autores Ilonas Kalniņas izvēlētais citās no Luisa Kerola grāmatas “Alises piedzīvojumi brīnumzemē”: ”Vai jūs man, lūdzu, nepateiktu, pa kuru ceļu es varu no šejienes aiziet? - Tas stipri vien atkarīgs no tā, kur gribi nokļūt.” Arī Lubānas novada pedagogi ik dienas ir šādas izvēles priekšā. Lai veicas!

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu