No 25.februāra iespējams iesniegt Lubānas novada pašvaldībā savu pieteikumu biznesa ideju konkursam "Sāc Lubānā 2019". Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā. Konkursā aicināti piedalīties: LR UR reģistrēta (12 mēnešus pirms konkursa izsludināšanas dienas) komercsabiedrība ar juridisko adresi Lubānas novadā, kā arī fiziskas personas, kuras gatavas Lubānas novadā uzsākt reģistrētu uzņēmējdarbību.

Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai šogad ir EUR 8000. Konkursa ietvaros atbalstīto projektu realizācijas termiņš 20.12.2019. Pieteiktajam projektam jāparedz jaunu darbavietu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšana Lubānas novadā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un konkursos pieteiktās idejas, tika nolemts mainīt konkursa nolikumu. Attiecināmo izmaksu sadaļā kā attiecināmas izmaksas tiek noteiktas: tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegāde; pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstrukcija, remonts; ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts; informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mājas lapas izveide, mārketinga pasākumu izmaksas; specifiska rakstura datorprogrammu iegāde; īpašumā esošu, nomātu telpu remonta izmaksas; citas pamatotas izmaksas. Projekta ietvaros netiks finansēta: projekta sagatavošana, darba alga; procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām; līgumsodi; īpašuma vai kapitāldaļu iegāde; iznomāšanai paredzēta inventāra iegāde.

Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības finansējums ir EUR 4000, bet finansējumu virs 2000 EUR var saņemt tie uzņēmumi, kuri 6 mēnešu laikā pēc finansējuma saņemšanas rada vismaz vienu pilnas slodzes darbavietu. Papildus nepieciešams projekta realizētāja līdzfinansējums ne mazāk kā 30% no projekta kopējām izmaksām.

Projektu iesniegšana noslēdzas 29.martā. Konkursa nolikums atrodams pašvaldības mājas lapas Publisko dokumentu sadaļā, Nolikumu apakš sadaļā. Nebaidies saņemt atbalstu savas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai!

 

Informāciju publicēšanai sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam