1. maija skrējiens Lubānas novadā ir izvērties  par lielisku tradīciju un šogad notika jau trešo reizi. Mēs kā organizatori esam priecīgi par to, ka pasākums ar katru gadu kļūst populārāks un dalībnieku skaits pieaug. Dalībnieku skaits distancēs: 500 m - 49, 1 km - 25, 6 km - 73, 12 km – 50. Pavisam kopā - 197 dalībnieki. Pateicoties visiem brīvprātīgā darba veicējiem,  pasākums kā parasti notika jautrā un ģimeniskā gaisotnē. Džungliska mūzika, Daces Rudzītes filcētās zvēru cepures tiesnešiem, Andra Seipuļa un Raimonda Dombrovska komentāri, Ezeriņu ģimenes  pārsteigums mežā ar dzīvo mūziku un pašsacerētu Lubānas džungļa himnu akordeona pavadījumā radīja īpašu gaisotni un vēlmi piedalīties arī nākošgad. Uzvarētājiem tika lieliskas balvas no pasākuma sponsoriem un medaļas no Lubānas novada pašvaldības, kā arī biedrības “Aborieši”. Lielu atbalstu saņēmām no  Solvitas Grosbergas Jaunpiebalgā, kas parūpējās par īstiem sacensību numuriem, diplomiem - to dizainu un izgatavošanu bez maksas, kā arī lielisku  brīvprātīgo darbu sacensību laikā. Neatsveramu ieguldījumu deva jau trešo gadu pēc kārtas uzticamā brīvprātīgā tiesnešu brigāde, kurai šogad lielā dalībnieku skaita dēļ nācās īpaši iesvīst.

Tiem, kuri netika vai nebija pārliecināti par savām spējām, ir iespēja trasi izstaigāt, izskriet arī tagad. Marķējums ar bultām vēl stāvēs kādu nedēļu. Trase vijas gar skaistajiem Aiviekstes upes krastiem, kur neraksturīgi Lubānas līdzenuma teritorijai ir mākslīgi veidoti krasta uzbērumi, kas tika veidoti, padziļinot upes gultni pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā. Garajā distancē apskatāmas dolomīta sienas stāvkrasts, kuru zemes īpašnieki Valters un Krista nodēvējuši par Stikla kalnu. Tāpat neiztikt bez krāšņajām un augiem bagātīgajām palienu pļavām. Trasē  apskatāmi teiksmainie un varenie vientuļie ozoli, kas ir ļoti līdzīgi attēlotajam zīmējumam uz piecu latu banknotes. Lielākā trases daļa sastāv no meža takām, ceļiem un stigām, skujkoku un lapu koku audzēm. Skrējiena beigu posms vijas caur pilsētas centru, kur apskatāma Lubānas arhitektūra un skaistā ev. lut. baznīca.

Neviens mums nevar liegt radīt sev dzīvi aizraujošāku un interesantāku, viss ir mūsu pašu rokās! Ir jāatrod sevī motivācija un jādodas uz priekšu, iesaistot citus - draugus, kaimiņus, radiniekus un garāmgājējus! Paldies visiem, kas bija kopā ar mums! Tiekamies nākamajos pasākumos!

Fotogrāfijas no "Lubānas džunglis 2019" atrodamas mājas lapas Fotogaleriju sadaļā, kā arī iespēja piekļuve plašākam bilžu klāstam, izmantojot šīs saites:

Fotogrāfijas, kas ievietotas augstāk norādītajās interneta vietnēs, iespējams lejuplādēt, taču šo fotogrāfiju izmantošana paredzēta tikai personu privātām vajadzībām, ievērojot Vispārīgās datu regulas nosacījumus, t.sk. ievērojot citu šajās fotogrāfijās atainoto personu privātumu.

Rezultāti: Šeit

Paldies visiem brīvprātīgā darba veicējiem!

Brīvprātīgie: Andris Seipulis, Līga Birziņa, Dace Kočāne, Aivars Kočāns, Dace Mežsarga, Uģis Meiers, Raimonds Dombrovskis, Olga Iva, Līga Rubule, Ainārs Akmentiņš, Guntis Briedis, Dace Valaine, Mārtiņš Valainis, Andrejs Valainis, Elīna Pērkone, Lelde Pērkone, Jānis Pērkons, Andris Karlsons, Juris Saliņš, Māris Ezeriņš, Ija Ezeriņa, Alma Elīza Ezeriņa, Elīna Šmidte, Marta Valaine, Dace Rudzīte, Līga Padoma, Jānis Peilāns, Kristīna Tropa, Solvita Grosberga, Andris Turciņš, Dace Feldmane, Egils Feldmanis, Juris Mitjakovs, Dace Studere, Matīss Matigars Ezeriņš, Anita Dzene, Valters Babris, Krista Kupča.

Paldies visiem zemju īpašniekiem, ka ļāvāt papēdot pa Jūsu īpašumiem: Lubānas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Ērikai Bārbalei, Tālim Vīksnam, Jānim Kļaviņam, Elzai Reiterei, Vijai Vīgantei, Valteram Babrim, Andrejam Stangam, SIA ”Baltiņi”, A/S “Latvijas Valsts meži”.

Paldies par atbalstu un balvām pasākuma atbalstītājiem!

 

Informāciju publicēšanai sagatavojis:

Māris Valainis

Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu