Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu:

Līdz 20. augustam plkst. 14:00 var iesniegt pieteikumu “Kokskaidu granulu piegāde Lubānas vidusskolai”.

Līdz 23. augustam plkst. 14:00 var iesniegt pieteikumu  "Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei".

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem, t.sk. pašvaldībām, visa informācija par iepirkumiem, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jaunākie notikumi

19
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā