Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu:

Līdz 20. augustam plkst. 14:00 var iesniegt pieteikumu “Kokskaidu granulu piegāde Lubānas vidusskolai”.

Līdz 23. augustam plkst. 14:00 var iesniegt pieteikumu  "Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei".

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem, t.sk. pašvaldībām, visa informācija par iepirkumiem, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jaunākie notikumi

15
Nov
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

15
Nov
Meirānu tautas namā
Ieeja 3 EUR