KAS TAS IR?

Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā..

Pasākuma uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.

Pasākumu organizē LLKC Lauku attīstības nodaļa un LLKC reģionālās nodaļas, kuru pārraudzības teritorijās Pasākums tiek īstenots.

Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos.

Pasākuma norise 24. septembrī. plkst 13.00 Madonas konsultāciju birojā, Poruka ielā 2, semināru zālē. 

Lūgums pieteikties iepriekš.

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/klat-laukiem-macibas

Pasākums ietver:

 1. Informatīvo dienu;
 2. Apmācības;
 3. Individuālu sadarbību;
 4. Konkurss „Laukiem būt”

KĀ TAS NOTIEK?

APMĀCĪBAS

 • Apmācībās ilgst 5 dienas jeb 25h;
 • Mācības norisinās 26 LLKC nodaļās visā LV;
 • Lai pieteiktos, jāreģistrējas mācībām tuvākajā LLKC nodaļā. Reģistrēties var individuāli sūtot pieteikumu vai apmeklējot informatīvo dienu.
 • Katrā nodaļā apmācības sākas citā laikā, tāpēc ir būtiski sekot līdzi informācijai, un datumus noskaidrot laicīgi. Sev tuvāko LLKC nodaļu vari atrast LLKC mājas lapā: http://new.llkc.lv/lv/biroji

Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā arī uzturēt jauniešu uzņēmējdarbības motivāciju.

Mācībās ietvertās tēmas:

 • Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tirgus analīze
 • Mārketings un reklāma.
 • Biznesa plāns
 • Resursi
 • Finanšu plānošana
 • Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
 • Uzņēmēju labā prakse

Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņem sertifikātu.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām jaunietim ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas sava biznesa plāna pilnveidošanai.

Sadarbība ietver biznesa plāna koriģēšanu, individuālas pārrunas un konsultācijas, un iespēju piedalīties citās LLKC un VLT aktivitātēs. Pēc iespējas jaunietim var tikt piedāvāts mentors, kas pārzina jaunieša biznesa idejas lauku, un palīdz ideju pilnveidot.

KO DARĪT PĒC MĀCĪBĀM?

KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”

Konkursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā ir izstrādājuši biznesa plānu;

Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt no 2019. gada decembra līdz 2020. gada janvārim (datumi tiks precizēti).

Konkurss notiek 2 kārtās – 1.kārta – darbu aizstāvēšana un izvērtēšana pusfinālā - kopīgā nometnē visiem dalībniekiem, 2.kārta – labāko darbu aizstāvēšana valsts līmenī.

Konkursā tiek apbalvotas 4 labākās biznesa idejas katrā no 4 konkursa kategorijām:

 • Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē
 • Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē:
  • Ražošana
  • Pakalpojumu sniegšana

Anita Briška

Madonas konsultāciju birojs

Uzņēmējdarbības konsultante


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Tālr.: +371 64807688 Tālr.: +371 28662917 E-pasts: anita.briska@llkc.lv Weblapa: www.llkc.lv 

Jaunākie notikumi

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas estrādē
Jums spēlēs grupa "Kamēr jauni" Ieeja: 3 EUR

27
Sep
Lubānas pilsētas centra laukums
No plkst. 9.00 Lubānas centrā Pirksim, pārdosim, tirgosimies!Apskatīsim citus, parādīsim sevi! TIRGOŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un maziem,

27
Sep
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"