Pa taku taciņām rūķīši skraida
Tik nemāku pateikt cik – desmit vai simts,
Jo mirklī, kad cītīgi mices skaitu,
No jauna zvaigznītes eglītē mirdz.

ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANA
RŪĶU CIEMĀ - MEIRĀNOS

08.12.2019. plkst. 14.00
pie Meirānu stacijas 

Dziedāsim, dejosim, pirksim, pārdosim, gardus našķus baudīsim! Lai noskaņojums “rūķīgāks”, ierašanās rūķu cepurē!