2020.g. 9. februārī, Madonas ev. lut. draudzes dievnamā Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe ievadīja amatā  jaunievēlēto Madonas iecirkņa prāvestu - Lubānas ev.lut. draudzes mācītāju (kalpo arī Cesvaines draudzē)
Reini Bikši.

Lubānas draudzē Reinis Bikše sāka kalpot 2015.g. 

Reinis Bikše dzimis kristīgā ģimenē. Tēvs Erberts Bikše ir ELB Rīgas Jēzus draudzes mācītājs. Kā teicis pats Reinis, viņš uzaudzis Jēzus draudzē. Jau no agras bērnības Reinis apmeklējis draudzes svētdienas skolu. Kad paaudzies, darbojies draudzes jauniešu kalpošanā un bijis jauniešu darba vadītājs. Piedalījies LEAF Evanģelizācijas grupā, kur kopā ar Jēzus draudzes jauniešiem daudzās lauku draudzēs palīdzējis organizēt svētdienas skolas.

Pēc Mārupes vidusskolas beigšanas, Reinis iestājās Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, kur ieguva bakalaura grādu Uzņēmumu vadības zinātnē, tomēr Reinis juta citu aicinājumu un turpināja mācības LELB dibinātajā Lutera Akadēmijā, kuru pabeidza, iegūstot bakalaura grādu teoloģijā.

 

 

 

Jaunākie notikumi

21
Feb
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst. 09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas telpās (1.stāvā, 1.kabinetā).

21
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Ieeja: bērniem - 4,50 EUR, pieaugušajiem - 6,50 EUR

21
Feb
Lubānas pilsētas bibliotēkā
Alfa kursu rīko Lubānas ev.lut. draudze. Alfa kursa laikā būs iespēja iziet Iesvētes mācību. Lūk, ko par Alfa kursu teikuši

23
Feb
Lubānas pilsētas klubā