27. februārī notika kārtējā domes sēde.

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

2. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju

5. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem

6. Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

8. Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu

9. Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

10. Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020"

 

Jaunākie notikumi

27
Sep
Lubāna
Izrāde par Lubānu, tās dabu un meteoroloģiskiem pētījumiem, ko daudzu gadu garumā veikusi

03
Okt
Visagala kapsēta

03
Okt
Meirānu tautas namā
Viesos saksofona virtuozs Arnis Graps Ieejas maksa 3 EUR, skolēniem 1 EUR

17
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās