13.03.2020. 

Domes priekšsēdētāja rīkojums Nr. LUB/2.01/20/1

Par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā

 

Pamatojoties uz 12.03.2020. MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Lubānas novada teritorijā, u z d o d u:   

1. Noteikt pašvaldības izpilddirektoru  par atbildīgo darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā. 

2. Ārkārtējās situācijas laikā: 

2.1.   Atcelt visus pašvaldības rīkotos publiskus pasākumus, neskatoties uz iesaistīto cilvēku skaitu  

2.2.  Slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Izņēmuma gadījumā vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju pašvaldības darbinieks un klients var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.  

2.3.   Pašvaldības iestāžu vadītājiem izvērtēt darba kolektīvu sanāksmju, semināru un darba komandējumu pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus.

Rīkojums stājas spēkā ar 2020. gada 13. martu un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.  

Domes priekšsēdētājs   Tālis Salenieks


 Cienījamie iedzīvotāji!

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus, lai izvairītos no saslimšanas ar Covid -19.

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē. Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī saņemtu pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski vai telefoniski. Visi tel. numuri un e-pastu adreses atrodamas pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā kontaktinformācija. 

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par izmaiņām pašvaldības iestāžu darbā novada mājaslapā www.lubana.lv un arī Lubānas novada Facebook lapā. 

Šajā ārkārtas situācijas laikā esiet saudzīgi ne tikai pret sevi, saviem tuviniekiem, bet arī pret visu apkārtējo sabiedrību. Tikai tā - kopīgiem spēkiem - mēs varēsim apturēt vīrusa Covid - 19 izplatīšanos.

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu