Nod.maks.reģ.Nr. 40008174329

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12-15, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: +317 2837460

E-pasts: saul.rits@inbox.lv

Dibināšanas datums: 2011.gada 2.martā protokols Nr.1, Lubānā

Reģistrēšanas datums uzņēmumu reģistrā: 11.03.2011. reģistrācijas apliecība Nr.B 010916, izdota Jēkabpilī

Biedrības mērķi:

  • Sniegt sociālos, veselības, apmācības, sadzīves, atpūtas, naktsmītnes, transporta, apbedīšanas un ēdināšanas pakalpojumus;
  • Veidot pārrobežu sadarbību;
  • Biedrībai ir tiesības arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.

Biedrības uzdevumi:

  • Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus un projektu realizācija;
  • Gūt pašvaldības finansiālu atbalstu;
  • Piesaistīt sponsorus un ziedotājus;
  • Piesaistīt brīvprātīgo darbu veicējus;
  • Apzināt un veidot atbalsta grupas dažādām mērķauditorijām;
  • Pārņemt citu organizāciju pieredzi;
  • Augstas kvalifikācijas speciālistu apmācība un piesaiste.

Valdes locekļi:

Amats Vārds, uzvārds Amatā stāšanās datums
Valdes priekšsēdētāja Inese LĪBERE 02.03.2011.
Valdes locekle Vija Bandere 02.03.2011.
Valdes locekle Andra Pliča 02.03.2011.

 

 

 

 

 

 

Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanai 2011. gadā tika īstenots ELFLA projekts "Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ieviešana Lubānas novadā" (turpmāk - projekts) par kopējo summu Ls 6 419. Projekta rezultātā iegādātas nepieciešamās iekārtas: veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāji, kā arī veikta dušas telpu labiekārtošana.

Biedrības attīstības perspektīvas – paplašināt dažāda veida sociālās palīdzības, apmācības un aprūpes iespējas Lubānas novadā, kā arī citu novadu iedzīvotājiem. Atbalsta centra jaunajām māmiņām un ģimenēm ar bērniem līdz skolas vecumam, jauniešu klubiņa izveide, atbalsta grupu veidošana atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām, kā arī speciālistu apmācība darbam ar mērķauditorijām, labdarība, brīvprātīgais darbs.

Biedrības "Saulains rīts" valdes priekšsēdētāja Inese Lībere

Jaunākie notikumi

22
Aug
Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums kopnoskaņās Dzejas diena Lubānā

23
Aug
Brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja "Vecais Ceplis"
11.augustā 85 gadu jubileju svinētu izcilais latviešu operdziedātājs Jānis Zābers. Visu laiku labākais latviešu tenors, kā viņu joprojām sauc daudzi mūzikas profesionāļi un talanta

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas klubā