Lubānas pilsētas klubā 3. aprīlī notiks domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā jautājumi: 

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.
 
2. Par trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.
 
3. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju.
 
4. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta "Latgales ielas atjaunošana Lubānā "realizācijai.

Jaunākie notikumi

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas estrādē
Jums spēlēs grupa "Kamēr jauni" Ieeja: 3 EUR

27
Sep
Lubānas pilsētas centra laukums
No plkst. 9.00 Lubānas centrā Pirksim, pārdosim, tirgosimies!Apskatīsim citus, parādīsim sevi! TIRGOŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un maziem,

27
Sep
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"