Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesības. Iznomājamais objekts 500 m² platībā tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – sporta pasākumu bāzes izveide ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi. Nomas līguma darbības termiņš – 2032. gada 1. marts. Nosacītā nomas maksa – 25.60 EUR/gadā.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26165144.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT
Nomas objekta shēma ŠEIT

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam