Sakarā ar to, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz šī gada 9.jūnijam PII "Rūķīši" turpinās darboties dežūrgrupas. Tiem bērniem, kas nāk uz iestādi, vairs nebūs jāraksta apliecinājums, bet nedrīkst vest slimus (iesnas, klepus, temperatūra, u.c. infekcijas slimības) bērnus, skolotājas viņus neuzņems. Ja bērnam ir alerģiskās iesnas, nepieciešama izziņa no ārsta.

5-6 gadīgo bērnu vecākiem informācija par mācību procesu būs nākamnedēļ. 

Liels paldies visiem par izturību, pacietību, par atbalstu saviem bērniem, par darbošanos kopā ar bērniem, par atbalstu pedagogiem, par ieteikumiem.

 

Lai mums visiem kopīgi izdodas izbaudīt  šo nesapratnes laiku un lai vairojas mūsu atbildība!

PII "Rūķīši" vadītāja Astrīda Soma

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!