Ar 18. maiju atsāk darbu klātienē ar apmeklētāju pieņemšanu Lubānas kultūras nams un Meirānu tautas nams, ievērojot Kultūras ministrijas izdoto 2020.g. 12. maija rīkojuma Nr. 2.5-1-62 "Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās" izpildi un ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/7.
Amatiermākslas kolektīvi vēl neatsāk savu darbību klātienē, bet var strādāt attālinātā režīmā. Latvijas Nacionālais kultūras centrs prognozē, ka pozitīva scenārija gadījumā amatiermākslas kolektīvi savu darbību varēs atsākt no 2020. gada 9. jūnija, ņemot vērā kultūras ministra rīkojumā (sanitārajā protokolā) ietvertos nosacījumus. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
Ilze Kraukle
26374962
 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00