Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns uzsāks pirmsskolas izglītības gaitas 2020./2021.mācību gadā (2020.gada septembris – 2021.gada augusts) Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši’’, lūgums bērnus pirmsskolas iestādē reģistrēt līdz 2020.gada 28.augustam attālināti: rukisi@lubana.lv. (iesnieguma veidlapa atrodama Lubānas novada mājaslapas sadaļā: nozares-Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde Rūķīši- dokumenti), neatkarīgi no tā, kurā mācību gada mēnesī bērns uzsāks apmeklēt iestādi.  

Tas nepieciešams, lai prognozētu bērnu skaitu grupās un pedagogu darba slodzes.

e-pasts: rukisi@lubana.lv

Uzziņai: 26428836, 64807532