Saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2019. rīkojuma Nr. 342 "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā" 2. punktu, Lubānas novada pašvaldības administrācijai un pašvaldības iestādēm pārcelta darbadiena no pirmdienas, 2020. gada 22. jūnija, uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju.

Jaunākie notikumi

25
Jan
Komitejas sēde notiks videokonferences veidā
Komitejas sēdē tiks izskatīti jautājumi 1. Par 2021.gada budžeta projekta KULTŪRAS NAMS ieņēmumu/izdevumu tāmi. 2. Par 2021.gada budžeta projekta

28
Jan
Domes sēde notiks videokonferences veidā