Nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem no Lubānu pilsētas un novada aicinātas pieteikties attālinātajiem profesionālās pilnveides kursiem un programmām digitālajā mārketingā, datorzinībās, komunikācijā, loģistikā, radošajās industrijās, programmēšanā, datu analizē, žurnālistikā un daudzās citās jomās. Apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros organizē Biznesa augstskola Turība. Pieteikties aicināti strādājošie ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.  

Projektā aicināti piedalīties arī tie, kuri iepriekš jau piedalījušies līdzīgās apmācībās. Ir iespējams izvēlēties kādu no profesionālās pilnveides programmām: “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, “Datu analīze un pārskatu sagatavošana (ar priekšzināšanām)”, “Digitālās prasmes ar priekšzināšanām”, “Personas datu aizsardzība (IT) un datu drošība”, “Programmēšana Java” vai “Programmēšana Javascript”. 

Tāpat iespējams izvēlēties kādu no studiju kursiem: “Datorzinības”, “Digitālais mārketings”, “Digitālā komunikācija”, “Imports un eksports”, “Inovāciju komunikācija”, “Integrētā mārketinga komunikācija”, “Komunikācijas kampaņas”, “Komunikācijas vadība un mediju studijas”, “Komunikācijas zinātne”, “Krīzes komunikācija”, “Loģistika”, “Mārketinga komunikācija un zīmolvadība”, “Mārketinga komunikācijas stratēģijas”, “Mediju pratība”, “Radošās industrijas: Audio un video”, “Radošās industrijas: Foto”, “Radošās industrijas: Kino”, “Radošās industrijas: Pasākumu vadība”, “Radošās industrijas: Stils un mode”, “Reklāma”, “Scenārijs un režija”, “Scenārijs un režija”, “Starpkultūru komunikācija”, “Starptautiskā tīklošana”, “Transporta sistēmas un procesi”, “Vides komunikācija”, kā arī “Žurnālistika un mediju attiecības”. 

“Apmācības norisināsies attālināti, tāpēc tā ir lieliska iespēja tiem, kurus līdz šim kavējis attālums vai laika trūkums. Izvēloties kādu no programmām vai kursiem, būs iespējams ietaupīt ne tikai laiku, bet arī līdzekļus, vienlaikus uzlabojot savas profesionālās iemaņas un veicinot konkurētspēju darba tirgū,” norāda Profesionālās izaugsmes centra projektu vadītājs Uldis Strautkalns. 

Apmācības galvenokārt tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc nodarbinātajiem jāsedz tikai 5% no mācību maksas. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. Pieteikšanās norisinās līdz 15. jūlijam vietnē macibaspieaugusajiem.lv. Pēc pieteikšanās lūdzam rakstīt uz kursi@turiba.lv un informēt par sev vēlamajiem mācību laikiem. 

Papildu informācija: 
Marta Kive
Biznesa augstskola Turība
Tālr.: +371 20393183
marta.kive@turiba.lv