28.04.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti. Tiek veikta projekta dokumentācijas sakārtošana un dokumenti iesniegti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Līgumā paredzētās projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR, no tām ERAF finansējums 72 436,15 EUR. Veikti līguma grozījumi, palielinot ERAF finansējumu līdz 77 603,30 EUR. Ietaupoties būvdarbu izmaksām, vairāk līdzekļu tiks atvēlēts aprīkojuma, iekārtu iegādei. Aprīkojuma iegāde ir uzsākta.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.