14.07.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti, tāpēc var teikt, ka ir veikts projekta pirmais posms - renovētas telpas. Ēka pieņemta ekspluatācijā 28.04.2020. Darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

Nākamais etaps - tiek veikta cenu aptauja telpu aprīkojuma iegādei. Šajās telpās dienas aprūpes centra pakalpojumus varēs saņemt DI projekta ietvaros izvēlētās 13 personas.