Pašvaldība saņēmusi VAS “Latvijas Pasts” vēstuli par līguma darbības izbeigšanu un pasta pakalpojumu turpmāku sniegšanu. Latvijas Pasts ir paredzējis mainīt pakalpojumu sniegšanas formātu, tāpēc ar 2020. gada 31. jūliju izbeidz noslēgto līgumu ar pašvaldību par telpas lietošanu pasta un citu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Līgums tiek lauzts par telpu izmantošanu Meirānu tautas namā. 

Latvijas Pasts informē savus klientus: 

“Pēc ārkārtējās situācijas beigām pasta pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta klientu dzīvesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar Jūsu teritorijas pastnieku pa tālruni 23281151 vai apkalpojošo pasta nodaļu pa tālruni 26655483.

Pie pastnieka būs pieejami pakalpojumi:

• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;

• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;

• preses izdevumu abonēšana;

• iemaksas Pasta norēķinu sistēmā;

• naudas pārvedumu izmaksa;

• komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;

• komercpreču iegāde u.c.

Jūsu apkalpojošā pasta nodaļa ir Lubānas pasta nodaļa, Oskara Kalpaka iela 5, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.”

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00