Lubānas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2020” saņemšanai. Godināsim labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus!

Nominācijas, kurās var pieteikt pretendentus:

„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā;

„Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;

„Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā;

„Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā;

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā;

„Gada cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu ieguldījumu novada labā;

„Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

„Gada jaunietis” – par aktīvu darbošanos sabiedriskajās organizācijās, amatiermākslas kolektīvos, neformālās izglītības pasākumos, par sasniegumiem mācībās, sportā, kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem Lubānas novada jauniešiem un ir veicinājuši Lubānas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā;

„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā;

„Lauku sētas saimnieks” – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā.

Pretendentus vēl var pieteikt līdz 16.oktobrim.

Pieteikuma veidlapas skatīt šeit Lubānas novada apbalvojuma "Gada cilvēks" nolikums