Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz - lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēlē vēlēšanu komisiju. Saskaņā ar likuma pielikumu, ar 2021. gada 1. jūliju Madonas novadu veido Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novads. 

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes, Cesvaines novada pašvaldības domes, Ērgļu novada pašvaldības domes, Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.oktobra deputātu kopsapulces lēmumu: 
 1. Madonas novada vēlēšanu komisija 2021.gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 locekļu sastāvā.
 2. Noteikts Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš – 2020.gada 30.oktobris.  

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:

 • Latvijas pilsonība,
 • latviešu valodas prasme,
 • vismaz vispārējā vidējā izglītība,
 • nedrīkst būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības domes deputāts.

Pieteikt kandidātus drīkst:

 • partijas, partiju apvienības;
 • attiecīgās domes vai apvienojamo pašvaldību domju deputāti;
 • vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10 balsstiesīgi pilsoņi).

Aizpildītu Komisijas locekļa kandidāta pieteikumu var iesniegt: 

 • Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, pašvaldības darba laikā;
 • Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads pašvaldības darba laikā;
 • Cesvaines novada pašvaldībā, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads pašvaldības darba laikā;
 • Lubānas novada pašvaldībā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novada pašvaldības darba laikā.

  Pieteikuma veidlapa

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00