1.11.2020.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji - 1” tuvojas nobeigumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros ieplānotie darbi.

Vēl tiek gaidīts pēdējais pasūtītais aprīkojums un tiks iepirkts iztrūkstošais aprīkojums par summu 1500 EUR. Kad nepieciešamās preces tiks saņemtas un telpas aprīkotas, vēl būs jāsagaida atzinums no VUGD, PVD un Veselības inspekcijas, ka iestāde ir piemērota darba uzsākšanai. Pēc šo instanču pozitīva atzinuma dienas aprūpes centrs “Eglāji – 1” tiks reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā kā Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Tiek plānots, ka pirmos klientus dienas aprūpes centrā varētu uzņemt jau šī gada novembrī – decembrī.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji – 1” paredzētas 13 vietas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Dienas centra mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā, Eglāji – 1 būs vieta, kur tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība. Akcents tiks likts uz dzīves prasmju līmeņa paaugstināšanu, sociālo prasmju saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, psihosociāla atbalsta sniegšanu, personu iekļaušanas sabiedrībā veicināšanu, izolētības un sociālās atstumtības mazināšanu, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšanu.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00