Katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā tika godināti pašvaldības apbalvojuma " Lubānas novada GADA cilvēks" nominanti. Šogad visi dzīvojam ne tā, kā esam pieraduši - kopā svinot svētkus.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ir aizliegti visi publiski pasākumi līdz 2020. gada 6. decembrim, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), Lubānas novada pašvaldības dome sēdē 26.11.2020. nolēma organizēt apbalvojumu „Lubānas novada Gada cilvēks” apbalvošanas ceremoniju 2021. gada pirmajā pusē.
Šobrīd jau ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2021. gada 11. janvārim. 

Godināsim savus labākos darba darītājus, kad nostabilizēsies situācija valstī saistībā ar bīstamā vīrusa Covid-19 izplatību, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija un atkal drīkstēsim pulcēties kopā vairākas mājsaimniecības!

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00