Krīzes laikā, kad daudzi cilvēki atrodas pašizolācijā, ir ierobežotas brīvā laika aktivitātes un skolēniem notiek attālinātās mācības, kas rada papildu emocionālo un psiholoģisko spriedzi, ir  iespējams saņemt  

 · psihosociālu atbalstu pie sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsmas Masas, mob. 20275661 un psiholoģes Evitas Petručeņas - attālinātās konsultācijas, izmantojot WACAP video zvanu, telefoniskas konsultācijas vai pieslēdzoties Zoom,  iepriekš piesakoties pie sociālās darbinieces.

· atbalstu un konsultācijas personai, kura nonākusi grūtībās/krīzes situācijā (trūkst iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai),  zvanot sociālajai darbiniecei Andrai Pličai, tālrunis 64894881.

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu