21. janvārī plkst. 13.00 notiks Finanšu un attīstības komitejas sēde, kurā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

1. Par 2021.gada budžeta projekta LUBĀNAS VIDUSSKOLA ieņēmumu/izdevumu tāmi.
2. Par 2021.gada budžeta projekta PII "RŪĶĪŠI" ieņēmumu/izdevumu tāmi.
3. Par 2021.gada budžeta projekta MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLA ieņēmumu/izdevumu tāmi.
4. Par 2021.gada budžeta projekta MEIRĀNU TAUTAS NAMS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
5. Par 2021.gada budžeta projekta LUBĀNAS BIBLIOTĒKAS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
6. Par 2021.gada budžeta projekta MĀKSLAS SKOLA ieņēmumu/izdevumu tāmi.
7. Par 2021.gada budžeta projekta LUBĀNAS ZIŅAS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
 
Nākamā Finanšu un attīstības komitejas sēde notiks 25. janvārī.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00