Izskatot SIA “Aivelīna” valdes locekles Dž. Auželes un saimnieciskās darbības veicēja P. Čaikovska iesniegumus par atbrīvojumu no nomas maksas Ministru Kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Lubānas novada pašvaldības dome konstatē, ka nomnieku ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies vismaz par 30 %, nomniekiem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, nomniekiem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process, nomniekiem pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret pašvaldību, nomnieki nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrētas juridiskās personas.

Nomniekiem piešķirts nomas maksas atbrīvojums. SIA "Aivelīna" - par periodu 2020.g. 19.-31.decembris, Pēterim Čaikovskim - par 2021.g. janvāri. 

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu