6. martā, godinot 1. latviešu atsevišķā bataljona komandieri pulkvedi Oskaru Kalpaku, kurš 1919. gada 6. martā krita sadursmē ar vāciešiem pie „Airītēm” Kurzemē, aizsardzības nozares vadība, karavīri, zemessargi un jaunsargi piedalīsies viņa piemiņai veltītos pasākumos. 

Pulkveža O. Kalpaka piemiņas pasākumos piedalīsies aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

“Latvijas vēsturē ir virkne notikumu, ar kuriem mēs lepojamies un par kuriem mūs cildina arī starptautiskā sabiedrība. Tā ir mūsu izcīnītā uzvara Neatkarības karā, pretošanās padomju varai PSRS okupācijas laikā, neatkarības atgūšana stāvot  barikādēs,” uzsver aizsardzības ministrs A. Pabriks. “Vienojošais elements šajos notikumos un stāstos ir tas, ka aiz visa tā stāv vienkārši cilvēki – mūsu ikdienas varoņi,  kuri ir spējuši uzvarēt, sasniegt un iedvesmot. Tāds bija pulkvedis O. Kalpaks pirms vairāk nekā 100 gadiem, kurš ziedoja savu dzīvību domās par brīvu un neatkarīgu Latviju un tādi ir arī mūsdienās. Varonībai nav nacionalitātes, etniskās, reliģiskās vai citas piederības. Varoņi ir mūsu līdzcilvēki, kuri padara mūsu sabiedrību labāku un valsti drošāku.”

Plkst. 11.00 Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants L. Kalniņš noliks ziedus pie pulkveža O. Kalpaka pieminekļa Rīgā.

Savukārt piemiņas pasākumā, kas plkst. 12.00 notiks pulkveža O. Kalpaka atdusas vietā Lubānas novada Visagala kapos, piedalīsies Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre B. Bļodniece, kā arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kājnieku bataljona karavīri, zemessargi un jaunsargi.

Pulkveža O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā „Airītes” atceres pasākums sāksies plkst. 12.30, un tajā piedalīsies aizsardzības ministrs A. Pabriks, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes vadība, kā arī 45. kaujas nodrošinājuma bataljona karavīri, zemessargi un jaunsargi.

Aizsardzības nozare 2021. gadu dēvē par Varoņu gadu, un aicina sabiedrību meklēt varoņus gan starp saviem līdzcilvēkiem, gan arī katram pašam būt tādam. Aizsardzības nozare šajā gadā dažādos pasākumos visā Latvijā godinās tos varoņus un vēsturiskos notikumus, pateicoties kuriem pastāv brīva Latvija. Šogad īpaši tiks godināta Zemessardze tās 30. gadadienā.

Vietā, kur tagad izveidota pulkveža O. Kalpaka piemiņas vieta un muzejs „Airītes”, 1919. gada 6. martā Latvijas Neatkarības kara laikā krita pulkvedis O. Kalpaks, kapteinis Nikolajs Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants Johans Hanss Šrinders.

Pēc muzeja ēkas atjaunošanas 2013. gada 6. martā atklāja no jauna izveidoto ekspozīciju, kura atspoguļo pulkveža O.Kalpaka personību un apskata viņa darbību I pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu laikā.  

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākais referents
Roberts Skraučs
Tālrunis: 67335393
E-pasts: roberts.skraucs@mod.gov.lv

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu