Projekts “Forest – for rest?” jeb “Mežs – atpūtai?” tiek realizēts no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 1. jūlijam. Projektā piedalās un to koordinē Meirānu Kalpaka pamatskola.

No 5. līdz 10. oktobrim skolēni un skolotāji no Koli skolas (Somija) un Oravas skolas (Igaunija) apmeklēja Meirānu Kalpaka pamatskolu, piedaloties starptautiskā projektā, kas veicina “zaļāku” domāšanu, radošu ideju apmaiņu starp Ziemeļvalstu nelielām skolām un to audzēkņiem. 

Projekts sniedz iespēju papildināt skolēnu un skolotāju zināšanas par vides izglītību un kultūras aspektiem Baltijas un Skandināvijas valstīs un to ietekmi uz personības veidošanos; veicināt radošuma un inovāciju attīstību izglītībā, izmantojot modernās tehnoloģijas un saglabājot dabai draudzīgu dzīvesveidu; radīt iespējas skolēniem no attāliem lauku reģioniem paplašināt savu redzesloku; attīstīt skolēnu un skolotāju komunikatīvās, valodu prasmes reālās dzīves situācijās.

Skolēni no Somijas un Igaunijas tika izmitināti vietējās Lubānas novada ģimenēs, kur viņi varēja iejusties latviešu ģimeņu kopābūšanā.

6. oktobrī ar viesiem no Ziemeļvalstīm tikās Lubānas novada pašvaldības vadītājs Tālis Salenieks, 8. oktobrī notika “kultūru pēcpusdiena”, kuras laikā skolēni un skolotāji varēja paraudzīties uz dažnedažādiem Latvijas, Somijas un Igaunijas  priekšnesumiem.

Projekta gaitā nākamās plānotās tikšanās notiks Igaunijā - 2016. gada martā un Somijā - 2016. gada jūnijā.

 

Foto: Ligita Pētersone

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Butlere

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu