Lai veicinātu jauniešu interesi par biznesa veidošanu Latvijā un iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības vidi,11.janvārī sākas jauniešu uzņēmējdarbības sacensības "Izaugsmes forums 2016", kas notiek jau piekto gadu, un otro gadu tās atbalstām arī mēs, ALTUM.

 

Sacensību sākuma posmā tiks apmeklētas 100 Latvijas skolas, lai stāstītu par sacensību ideju un iesaistes iespējām.

Valdes loceklis Juris Vaskāns: "Izaugsmes forums ir lieliska iespēja, kā vecāko klašu skolēni var attīstīt savus talantus, mācīties domāt kā uzņēmēji, attīstīt ideju radīšanas prasmes. Tās ir neatsveramas, lai rītdien varētu kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem. Mēs esam pārliecināti, ka labas biznesa idejas un finansējums vienmēr satiekas. Lai tas notiktu, ir nepieciešamas idejas, talanti, kas tās īsteno, pieredzējuši padomdevēji, kā arī finanšu atbalsts biznesa idejām dažādās tās attīstības stadijās. Tāpēc ALTUM atbalsta gan Izaugsmes forumu, gan sniedz atbalstu ikdienā, finansējot biznesa uzsācēju uzņēmumus."

 

Sacensību galvenais uzdevums – 24 stundu laikā izstrādāt ekonomiski pamatotu biznesa plānu savas idejas realizācijai, klātesot dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem, un prezentēt to konkursa žūrijai.

Gatavošanās sacensībām notiek vairākos posmos, atlase norisināsies 18. februārī Rīgā un tās dalībnieki centīsies ieinteresēt žūriju par savu ideju lifta brauciena laikā. Savukārt fināla prezentācijas notiks februāra beigās, izstādes "Skola 2016" ietvaros. Pasākuma galvenā balva ir starta kapitāls biznesa uzsākšanai 1000 eiro apmērā, studijas augstākās izglītības programmās un dalība biznesa mentoringa programmās.

Pieteikties sacensībām var Izaugsmes foruma mājas lapā- www.izaugsmesforums.lv.


ALTUM sniedz atbalstu

"Attīstības finanšu institūcija Altum" ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta:

Biznesa uzsācējus;

Mazos un vidējoz uzņēmumus;

Lauksaimniekus;

Iedzīvotājus.

ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:

Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;

Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem; Riska kapitāls; Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.

Informācija par ALTUM: www.altum.lv 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu