2016. gada februārī izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs „Zaļā josta” veica iedzīvotāju aptauju, izpētot aktuālākās tendences un šķēršļus atkritumu šķirošanā Latvijā. 

Apkopojot aptaujas rezultātus, tika secināts, ka ir ievērojami audzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas ikdienā šķiro atkritumus – no 34% 2014. gadā līdz 55% šogad. Turklāt 91% no aptaujātajiem iedzīvotājiem, kas atzīst, ka ikdienā atkritumus tomēr nešķiro, uzskata, ka viņi apsvērtu iespēju sākt šķirot atkritumus, ja tiktu prezentēti reāli pierādījumi, ka atkritumu šķirošana saudzē dabas resursus un nodrošina ekoloģiskas dabas saglabāšanu. Tāpēc „Zaļā josta” izstrādājusi jaunu izglītojošu īsfilmu „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atkritumu šķirošanas, māca to darīt pareizi un ļauj ielūkoties otrreizējo izejvielu pārstrādes procesa aizkulisēs.

Īsfilma „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” uzskatāmi sniedz atbildes uz būtiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par atkritumus šķirošanu: kā atkritumu šķirošana uzlabo iedzīvotāju ikdienu, kā atkritumus pareizi šķirot un sagatavot nodošanai, kur tos izmest un kā rīkoties, ja dzīvesvietas tuvumā nav atkritumu dalītās vākšanas konteineru, kā arī, kas notiek tālāk ar iedzīvotāju sašķirotajiem atkritumiem, kā tie tiek pārstrādāti un ko no tiem iespējams iegūt.

Pētījuma laikā tika identificēti iedzīvotājiem ērtākie informācijas par atkritumu šķirošanu izplatīšanas kanāli. 70% respondentu norādīja televīziju kā ērtāko kanālu informācijas iegūšanai par atkritumu šķirošanas nozīmi un veidiem, 67% respondentu labprāt šāda rakstura informāciju iegūst interneta vidē, kā arī 61% vairāk informācijas par atkritumu šķirošanu vēlētos redzēt sociālajos tīklos. Balstoties uz iedzīvotāju interesēm, īsfilma „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” ir pieejama bezmaksas apskatei un izmantošanai kā uzskates materiāls vides izglītības nodarbībās visa vecuma auditorijai. Video materiāls ir skatāms „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv sadaļā Vides izglītība, kā arī „Zaļā josta” Youtube kanālā.

Saite uz video “Zaļā josta” mājaslapā: http://www.zalajosta.lv/lv/video

Saite uz video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZFXug3g9dCg

Jaunākie notikumi

05
Jūn
Jauniešu centrs aicina uz skrējienu pa Lubānu
Pieteikšanās līdz 3. jūnijam. Plašāka informācija, pieteikšanās sacensībām: https://ieej.lv/3HsqW

04
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Lubānas Jaunajos kapos