Šogad Latvijā izcēlušies jau vairāk nekā 1000 ugunsgrēki, kuru iemesls bija kūlas jeb pērnās zāles dedzināšana. 

Vēlamies atgādināt, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā apdraud ne tikai cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, bet arī rada būtiskus kaitējumus dabai. Kūlas dedzināšana nav veids kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas. 

Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi", ir noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas varētu novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 51. pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpidīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir paredzēta administratīvā adbildība. Savukārt 179. panta ceturtā daļa paredz administratīvo atbildību par kūlas dedzināšanu. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:

  • atbilstoši LAPK 179. panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 - 700 eiro;
  • atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 – 700, bet juridiskajām personām – 700 - 900 eiro;
  • saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu "Ugunsdrošības noteikumi" 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179. panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 - 280 eiro, bet juridiskai personai – 280 – 1000.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi"

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Renāte Vigupe

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam