Pirmie svētki notika 1999. gada 10. jūlijā, kad uz Lubānu tika aicināti 13 pagasti un divas pilsētas. Tie paliks atmiņā ar speciāli veidotu koka baļķu plostu nakts koncertam "Aiviekstes plostnieki", kā arī ar visu iedzīvotāju, darbinieku un svētku dalībnieku attieksmi par to, kā tas notiks, kā tas būs – jo viss notika pirmoreiz. Izskanēja pat tādi jautājumi: - Vai tilts pār Aivieksti izturēs, vai visiem pietiks estrādē vietas, vai tiešām visi ielūgtie viesi atbrauks, vai svētki izdosies, ja līs lietus? Svētki izdevās un patīkami pārsteidza visus. 2016. gadā visus aicināsim uz Lubānu jau 14. reizi.

Katru gadu nākas atbildēt uz jautājumu: Vai ieradīsies dalībnieki no visiem pagastiem? Tad jāatbild, ka pēc pēdējās teritoriālās reformas Aiviekstes upe plūst caur Rēzeknes, Balvu, Rugāju, Lubānas, Madonas, Krustpils un Pļaviņu novadiem. Pašlaik savu dalību tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ir apstiprinājuši no Lubānas, Rugāju, Balvu, Madonas novadiem, kā arī no Grobiņas novada, Rīgas un Igaunijas.

Lasot svētku programmu redzam gan tradicionālas norises – amatnieku tirdziņš koncerts Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā, tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerti, dažādas sporta sacensības: strītbols, pludmales volejbols, futbols, zaļumballe līdz rīta gaismai un pusnaktī svētku salūts.

Katru gadu vietējie iedzīvotāji uzdod jautājumu: Kas šogad svētkos būs jauns? Par to katru gadu svētku organizatori īpaši padomā. Atskatoties atpakaļ - svētkos ir notikušas viduslaiku spēles, paraugdemonstrējumi zirgu lēkšanā pāri barjerām, izspēlēts "Pasaku parks" pašiem mazākajiem svētku dalībniekiem, notikusi pašu gatavotu peldlīdzekļu demonstrēšana, maskotais skrējiens "No Brazīlijas sambai līdz Lubānas polkai", izspēlētas latviešu tautas kāzu tradīcijas, notikusi loterija "Aiviekstes upes laimīgā bumbiņa", medību trofeju izstāde, rokeru parādes brauciens, Pētera Čaikovska modelēto tērpu skate, glābējsuņu paraugdemonstrējumi uz ūdens, iedzīvotāju modināšana ar orķestri, kopīgas brokastis, teātra sporta izrāde.

Šogad pirmo reizi svētkos piedāvāsim Amatnieku centra zālē konkursu "Aiviekstes svētku kūka", izrādi bērniem ar Latvijas kinoloģiskās federācijas glābējsuņu piedalīšanos: "Vau un au jeb Ursas jautrie piedzīvojumi!", Jauniešu telti ar radošām darbnīcām un koncertu "Jaunieši – jauniešiem!" un Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Lubānas novada tūrisma izstādi. Šogad sportiskas aktivitātes notiks dabas takā "Aiviekstes ozoli".

Jau otro reizi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts notiks pa dienu, bet vakarā  visus iepriecinās profesionālās mākslas koncerts. Šogad dienas koncerta "Dziedāsim, dejosim – saules rakstu veidosim!" tēma ir latviešu tautas rakstu zīme – saule, kas ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Visvienkāršākā Saules zīmes forma ir aplis. Saule un pasaule. Pirmo saules gaismu mēs ieraugām piedzimstot savā ģimenē, uzkrājot spēku, gudrību un mīlestību, lai dotos tālāk pasaulē. Koncertā esam aicinājuši piedalīties:  tautas deju kolektīvus, folkloras kopas, kapelas, vokālos ansambļus un korus. Ar šo koncertu vēlamies vēlreiz visiem apliecināt latviešu tautas kultūras mantojuma bagātību skaistumu, kas mums visiem kopā jāsaglabā un jānodod nākošajai paaudzei.

Vakara koncertam esam izvēlējušies muzikālo apvienību "Raxtu Raxti", kuru repertuārā ir arī dziesmas ar mūsu novadnieces dzejnieces Boņislavas Martuževas vārdiem un Imanta Kalniņa sacerētu mūziku. Šis koncerts "Es avotā biju, es lāsē tapu", lai ir kā veltījums mūsu dzejniecei. Pirmo reizi Aiviekstes svētki notiek jūlija trešajā sestdienā, jo šī bija vienīgā brīvā sestdiena jūlijā, kurā šie mūziķi var koncertu sniegt Lubānā.

Šogad veidojot svētku programmu dažas ļoti labas idejas esam nolēmuši realizēt nākošajos 15. Aiviekstes svētkos, kas notiks 2017. gadā, jo 2018. gada jūlija sākums paies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku zīmē.

Gatavojoties šiem svētkiem, gribas novēlēt svētku dalībniekiem satikšanās prieku, laimes dzirksti sirdī par to, ko darām un skatītāju mīlestību. Visiem novēlu labu garastāvokli, labus laika apstākļus, būt atvērtiem, lai svētku sajūta un labās emocijas varētu uzgavilēt dvēselē!

Uz tikšanos svētkos!                  

Aiviekstes svētku režisore: Ilze Kraukle

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam