Svecīšu vakara laiks Visagala kapos mainīts no plkst. 18.00 uz plkst. 19.30.

Šajā dienā ir vairāki svecīšu vakari, tāpēc, lai visās vietās varētu noturēt svētbrīdi, ir pārcelts laiks uz 19.30.

Papildus ziņa:

Sakarā ar to, ka pašlaik notiek pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa rekonstrukcijas darbi, lūgums, nenovietot svecītes uz pieminekļa granīta malām - ne svecīšu vakarā, ne turpmāk. Jo bieži gadās tā, ka sveces parafīns iztek un piekalst uz piemiņas vietas. Parafīns ir grūti notīrāms un tas bojā piemiņas vietu. Tiem, kas vēlas novietot svecītes pie pieminekļa - vēlams tās likt vietās, kur tās nevar iztecēt uz granīta, piemēram, uz zemes vai smiltīs.

Jaunākie notikumi

17
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

26
Sep
Meirānu tautas namā

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā